Trang chủ Văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Công văn triển khai công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
31/12/2020 17: 22:00
Công văn về việc nâng cao chất lượng nội dung, chương trình truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh
16/11/2020 15: 02:00
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V
04/09/2020 17: 07:00
Tiếp tục tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
26/08/2020 11: 00:00
Tập trung thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
25/08/2020 11: 06:00
Hướng dẫn tuyên truyển thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
20/08/2020 11: 02:00
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công 19/8 (1945-2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 02/9 (1945-2020)
05/08/2020 15: 35:00
CV rà soát tiến độ và đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)
05/05/2020 17: 10:00
Kế hoạch giám sát 03 năm thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
29/04/2020 16: 59:00
Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng Khởi, 60 năm Ngày Bến Tre đồng khởi và 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai
30/12/2019 14: 04:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1237
Đã truy cập: 3078414