Trang chủ 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo
Phát huy vai trò người "gác cửa" trên mặt trận tư tưởng của Đảng
01/08/2020 15: 54:00
Trong những năm qua, công tác tuyên giáo của Quảng Ninh đã phát huy vai trò xung kích đi đầu trong...
Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 01/8 (1930-2020)
30/07/2020 15: 40:00
Chiều 29/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lễ gặp mặt các thế hệ cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân...
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)
08/07/2020 09: 54:00
Kế hoạch tổ chức tham quan thực tế và giao lưu văn nghệ, thể thao kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020)
08/07/2020 08: 31:00
Một số kết quả sau 3 năm thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
02/07/2020 08: 48:00
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và những chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp...
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020)
20/11/2019 09: 42:00
Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phương pháp giảng dạy tích cực
24/09/2019 17: 01:00
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, đặc biệt là việc học tập, nghiên...
Công văn ban hành Bộ câu hỏi và đề cương gợi ý trả lời Cuộc thi tìm hiểu lịch sử "90 năm - Vinh Quang Đảng Cộng sản Việt Nam"
09/08/2019 15: 49:00
Kỷ niệm 58 năm ngày Giải phóng Khu mỏ (24/4/1955 – 24/4/2013)
24/10/2013 12: 00:00
Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ đã đập tan...
Thêm hiểu biết về bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử
09/09/2013 10: 00:00
Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 268
Đã truy cập: 1993689