Trang chủ Thông tin đối ngoại
Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
27/01/2014 11: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 77- KH/TU, ngày 24/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chuyên đề...
Kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm ”
03/01/2014 09: 00:00
Công văn số 683 về việc Khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
03/01/2014 09: 00:00
Hướng dẫn số 17 HD/BTG- Hướng dẫn chi bộ sinh hoạt theo chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
03/01/2014 09: 00:00
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
13/11/2013 09: 00:00
Hướng dẫn số 15-HD/TG Tổng kết năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 và Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
08/11/2013 17: 00:00
Quyết định Về việc ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
08/11/2013 17: 00:00
Công văn số 02-CV/BPGV về việc hướng dẫn tiêu chí chấm điểm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
28/10/2013 11: 00:00
Hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; triển khai, thực hiện Khẩu hiệu hành động của tỉnh trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
03/10/2013 10: 00:00
Quyết định Ban hành Khẩu hiệu hành động của Tỉnh trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
27/09/2013 08: 00:00
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 85
Đã truy cập: 2548088