Bình Liêu: Hiệu quả từ việc phân công cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã, cán bộ các ban Đảng Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ

02/02/2023 09:36

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Bình Liêu đã quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; trong đó việc phân công cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã, cán bộ các ban Đảng Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ là một trong những giải pháp hiệu quả, nhằm củng cố, xây dựng chi bộ Đảng - Đây là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cấp cơ sở. Thực hiện Quy định số 345-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc cấp ủy viên các cấp; cán bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, cấp ủy trực thuộc tỉnh dự sinh hoạt chi bộ”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 61-KH/HU ngày 27/8/2021 để cụ thể hóa, triển khai thực hiện. Đến nay, Đảng bộ huyện Bình Liêu đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo phương châm: “Cấp ủy cấp huyện nắm đến tổ chức cơ sở đảng; cấp ủy cấp xã nắm đến chi bộ; đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình”. Hằng quý, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe báo cáo kết quả thực hiện nội dung trên.

Định kỳ vào ngày 03 hằng tháng, chi bộ các cơ quan, đơn vị, thôn/khu phố trên địa bàn huyện tổ chức sinh hoạt chi bộ. Tại các buổi sinh hoạt, cùng với các nội dung được triển khai như: Thông tin về tình hình của đất nước, của Tỉnh, của Huyện; đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ; phổ biến một số chủ trương của Huyện gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, các chi bộ còn chọn những vấn đề bức thiết để đưa ra bàn bạc, tìm hướng tháo gỡ. Tại buổi sinh hoạt, các chi bộ chú trọng phát huy dân chủ nhằm khơi dậy năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm của đảng viên cùng tham gia giải quyết công việc một cách thấu đáo, toàn diện.

Huyện Bình Liêu có 26 tổ chức cơ sở Đảng và 160 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với trên 2.500 đảng viên. Để tăng cường tính hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình từ cơ sở, cấp ủy huyện đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ, chuyên viên các ban Đảng Huyện ủy dự sinh hoạt các chi bộ. Các xã, thị trấn phân công các đồng chí đảng ủy viên, cán bộ Đảng ủy dự sinh hoạt chi bộ tại các thôn bản, khu phố. Theo đó, trong năm 2022, có 36/36 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dự 258 lượt sinh hoạt chi bộ, 79 đồng chí đảng ủy viên cấp xã dự sinh hoạt chi bộ; 11 đồng chí chuyên viên các ban Đảng Huyện ủy theo dõi các chi, đảng bộ cơ sở tham dự sinh hoạt dự sinh hoạt tại chi bộ được phân công theo dõi, phụ trách.

Thông qua việc dự sinh hoạt chi bộ, các đồng chí cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã và cán bộ các ban Đảng huyện ủy đã giúp các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Từ công tác chuẩn bị, đến các bước tiến hành, việc xây dựng nghị quyết, thảo luận tham gia xây dựng nghị quyết chi bộ… Đồng thời, qua việc dự sinh hoạt trên cơ sở việc tổng hợp các kiến nghị, đề xuất từ cơ sở, cấp ủy huyện đã kịp thời nắm bắt những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh để lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời; tạo nên sự gắn bó mật thiết, sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng dân", góp phần phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Đến nay, việc phân công cấp ủy viên các cấp và các bộ các ban Đảng Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ đã tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của chi ủy được thực hiện nghiêm túc và chu đáo hơn; duy trì thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ, nội dung sinh hoạt đã có những đổi mới, phong phú, thiết thực. Đảng viên đã tích cực tham gia sinh hoạt, phát biểu ý kiến thảo luận, xây dựng nghị quyết của chi bộ. Đặc biệt là nội dung sinh hoạt đã đổi mới, phong phú, thiết thực; tăng cường mối liên hệ giữa các cấp với cơ sở; đảng viên tích cực tham gia sinh hoạt, thảo luận, thể hiện chính kiến của mình trên tinh thần xây dựng trong tự phê bình và phê bình. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, bảo đảm triển khai thực hiện các nghị quyết của Ðảng có hiệu quả, được dư luận cán bộ, đảng viên ở cơ sở đồng tình, phấn khởi và đánh giá cao. Điều đó, đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022, nhất là nhiệm vụ trọng tâm Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được tăng cường, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ ngày càng được nâng lên. Thực hiện rà soát, sắp xếp các thôn/khu phố, từ 104 thôn/khu phố thành 86 thôn/khu phố được sự động thuận của Nhân dân; chỉ đạo bầu cử trưởng thôn/khu gắn với tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025 với 100% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn/khu theo mô hình “Dân tin, Đảng cử”. Phát động và thực hiện chiến dịch “45 ngày đêm” hoàn thành giải phóng mặt bằng, huy động sự tham gia tích cực của Nhân dân. Nhiều dự án, công trình có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh được đầu tư. Bộ mặt nông thôn, đô thị đổi thay rõ rệt, được đầu tư đồng bộ và từng bước hiện đại; môi trường, cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường hiệu quả.

 Thời gian tới, để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trong đó có việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ huyện tiếp tục chỉ đạo việc phân công cấp ủy viên các cấp, cán bộ các ban Đảng Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ đi vào chiều sâu, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nghiêm túc quy định về dự sinh hoạt chi bộ cơ sở được phân công phụ trách. Đặc biệt, sau dự sinh hoạt sẽ tiếp tục tổng hợp, báo cáo kịp thời, đầy đủ những nội dung theo yêu cầu, nhất là các kiến nghị, đề xuất để lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Liêu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 571
Đã truy cập: 2667444