Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

30/11/2022 15:20

Ngày 28/11/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về chủ đề công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đề ra các mục tiêu tổng quát, 15 chỉ tiêu cụ thể và 7 nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện trong năm 2023. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết (tại Tệp đính kèm).

Tóm tắt Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Các chỉ tiêu phát triển tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Ba đột phá chiến lược năm 2023

---

Ảnh (infographic): Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 684
Đã truy cập: 2667557