Kết quả 03 năm thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

05/09/2022 16:25

Tỉnh Quảng Ninh xác định, việc sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh là yêu cầu cấp thiết nhằm hình thành một tổ hợp truyền thông thống nhất, tập trung sức mạnh, nguồn lực, các loại hình truyền thông, tối ưu hóa mô hình tổ chức và sử dụng hiệu quả các nguồn lực truyền thông; lấy sự thay đổi về lượng tạo sự thay đổi về chất, nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của các cơ quan báo chí, sản xuất các sản phẩm báo chí ngày càng có chất lượng, phục vụ và đáp ứng tốt hơn công chúng báo chí hiện đại và nhiệm vụ chính trị được giao; từ đó góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới.

Ngày 01/01/2019 Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh (gồm Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo Hạ Long thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh). Đây là Trung tâm truyền thông cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước được thành lập hoạt động theo Luật Báo chí và Quy hoạch Báo chí quốc gia nhằm phát triển sự nghiệp thông tin, tuyên truyền, báo chí của tỉnh; thực hiện có hiệu quả mô hình "Tòa soạn hội tụ”; xây dựng hệ thống báo chí tỉnh Quảng Ninh hội nhập và phát triển.

Sau 03 năm triển khai thực hiện mô hình, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã tiến hành sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh một cách công phu bài bản với những nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra dư luận xã hội (3.000 phiếu) trong toàn tỉnh về mô hình. (2) Giao Trung tâm Truyền thông tỉnh tiến hành đánh giá nội bộ về hoạt động của Trung tâm. (3) Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học “Hợp nhất các cơ quan báo chí, thông tin cấp tỉnh từ thực tiễn hoạt động của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh” với sự tham gia của 180 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu báo chí, truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí trong nước và trong tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến từ cơ sở cho đến các chuyên gia đầu ngành ở cả góc độ lý luận, khoa học và thực tiễn, có thể đánh giá rằng, sau 3 năm đi vào hoạt động, mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh đã giải quyết hiệu quả các vấn đề sau sáp nhập, hợp nhất (tổ chức bộ máy - con người - hoạt động chuyên môn, kinh tế truyền thông…) và có những bước phát triển quan trọng, vượt bậc, đã và đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ về phương thức vận hành, quản lý, quản trị, áp dụng tối đa công nghệ trong quy trình sản xuất và phân phối nội dung, thực hiện các mô hình kinh doanh báo chí mới.

Hoạt động của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã đi vào ổn định, phát huy hiệu quả mô hình "Tòa soạn hội tụ" ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp truyền thông đa phương tiện, sản xuất sản phẩm báo chí đa loại hình với tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, chất lượng các tác phẩm báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình có sự nâng lên rõ rệt bảo đảm phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; thông tin sâu, đồng bộ, kịp thời, hình ảnh chuyên nghiệp hơn. Phát huy được các sản phẩm truyền thông báo chí truyền thống, bước đầu đa dạng hóa các loại hình báo chí, nhất là các sản phẩm truyền thông hiện đại, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, tích hợp dữ liệu. Số lượng tin bài tự sản xuất tăng hơn 30% so với trước khi hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí.

Hiện, Trung tâm duy trì ổn định các kênh truyền thông trên cả 4 loại hình báo chí truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử, gồm: 2 kênh truyền hình QTV1, QTV3; 2 kênh phát thanh QNR1, QNR2; báo in Quảng Ninh hằng ngày, báo Quảng Ninh Cuối tuần, báo Hạ Long, đặc san Hoa Sen; Báo Quảng Ninh điện tử; các chuyên trang QTV tube trên mạng internet, trang fanpage trên mạng xã hội và vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Trong 3 năm, Trung tâm đã thực hiện 6 chiến dịch truyền thông với tổng số gần 10.000 tác phẩm. Các thông tin được đăng tải phát sóng với tần suất cao, đồng bộ, thống nhất trên tất cả các nền tảng truyền thông đã nâng cao nhận thức cho người dân, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, quyết sách, các chỉ đạo của tỉnh và Trung ương. Qua kết quả điều tra dư luận xã hội của tỉnh, người dân đánh giá mức độ “Rất hài lòng” và “ Hài lòng” về chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Truyền thông tỉnh với tỷ lệ đạt 92,9%.

Quá trình số hóa và đa phương tiện hóa các khâu, quy trình, các sản phẩm báo chí đã được Trung tâm đẩy mạnh. Các loại hình, sản phẩm báo chí được đa dạng hóa, nhất là bắt kịp các xu hướng làm báo mới, tân tiến, hiện đại như E-magazine trong loại hình báo điện tử, đồ họa kỹ xảo trong loại hình truyền hình, phát thanh tương tác trực tiếp qua nền tảng điện thoại thông minh và mạng xã hội. Năng lực tự sản xuất các chương trình gia tăng; một số chương trình được sản xuất hằng ngày với format mới hiện đại; tăng cường phương thức truyền hình - phát thanh trực tiếp, gia tăng sự tương tác với công chúng báo chí.

Về mô hình tổ chức, ngay sau khi thành lập, Trung tâm đã nhanh chóng kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và các đoàn thể chính trị, xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ các phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, đã giảm được đầu mối cơ quan, vị trí lãnh đạo; tiết kiệm biên chế so với định mức theo quy định (giảm 08 đầu mối cấp phòng, số lượng biên chế giảm 19 biên chế, cấp trưởng giảm 8 đồng chí so với thời điểm trước khi hợp nhất). Tuy giảm về số lượng nhân sự, nhưng chất lượng công việc không hề giảm sút. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, quay phim đã gắn kết và thực hiện tốt hơn kỹ năng làm việc nhóm; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào các khâu sản xuất chương trình, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc như sử dụng phim trường ảo Unicast trong sản xuất các chương trình truyền hình (Dự báo thời tiết, Tọa đàm...), sử dụng hệ thống thiết bị công nghệ số trong sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, sử dụng kỹ thuật đồ họa trong các tác phẩm của chuyên mục Multimedia - Báo Quảng Ninh điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu từ sản xuất tin, bài, biên tập, chế bản, in ấn báo in... 70% cán bộ phóng viên có thể sản xuất tin, bài đa phương tiện cho nhiều loại hình báo chí, trong đó, khoảng 15% cán bộ, phóng viên tập trung sản xuất các tác phẩm chuyên sâu…

Những kết quả trên là minh chứng sinh động khẳng định Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh là một mô hình phù hợp, thống nhất, đồng bộ, hòa hợp, vận hành ngày càng nhuần nhuyễn, không chỉ bảo đảm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ cấp tỉnh đối với công tác báo chí, mà còn giúp đổi mới và tối ưu hóa mô hình tổ chức - quản lý cơ quan báo chí hiện đại trong cơ chế thị trường và kỷ nguyên số, giúp nắm vững và xử lý hài hòa mối quan hệ giữa chức năng tư tưởng, nguyên tắc tính khuynh hướng với chức năng kinh tế truyền thông trong hệ thống quản trị nội bộ cơ quan báo chí… Đây là những tiền đề quan trọng để định vị và củng cố vững chắc vị trí của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, không ngừng đổi mới, gia tăng tiềm lực, quy mô, năng lực, để phát triển trong thời gian tới, hướng tới xây dựng Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh là một tập đoàn truyền thông mạnh khu vực Đông Bắc, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành một hạt nhân trong liên kết vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tận dụng các nguồn ngoại lực cho sự phát triển của tỉnh.

Yến Hoa - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 914
Đã truy cập: 2547885