Quảng Ninh: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khóa X

19/08/2022 16:37

Ngày 19/8, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị

Trong 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng của cấp ủy từ Tỉnh đến cơ sở có sự chuyển biến rõ rệt. Hiện toàn tỉnh có 05 báo cáo viên cấp Trung ương, 50 báo cáo viên cấp tỉnh, 426 báo cáo viên cấp huyện và hơn 6.800 báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở. Những năm qua, chất lượng, hiệu quả quản lý hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp ngày một được nâng cao; công tác tổ chức hội nghị báo cáo viên trở thành nền nếp; nội dung thông tin đã được lựa chọn, mang tính thời sự, đúng định hướng. Việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được quan tâm, củng cố theo hướng tinh gọn, chất lượng và hướng về cơ sở. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được tổ chức với nhiều hình thức phong phú.  15 năm qua đã có hàng chục nghìn lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ.

Đa số báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, qua đó tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tích cực vào thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hằng năm, cấp tỉnh Quảng Ninh dành từ 1- 1,2 tỷ đồng cho hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh. Cấp huyện mỗi năm cân đối từ 100 - 160 triệu đồng/01 địa phương cho hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Để hỗ trợ, phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng, nhiều phương tiện cần thiết đã được các địa phương trang bị và hoạt động hiệu quả. Đội ngũ báo cáo viên được trang bị đầy đủ các tài liệu để nghiên cứu, phục vụ công tác tuyên truyền miệng. Việc thực hiện chế độ chính sách, chi trả thù lao, phụ cấp báo cáo viên được các cấp, các ngành quan tâm, đảm bảo chi trả đúng, đủ theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khóa X

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, luôn xác định và coi công tác tuyên truyền miệng là trách nhiệm của cấp ủy, của cả hệ thống chính trị, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy, của tập thể cấp ủy và của mọi cán bộ, đảng viên phải trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động, giải thích đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho quần chúng Nhân dân, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên với chủ trương “hướng về cơ sở”. Tăng cường đối thoại, giải đáp kịp thời những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Mặt khác, tập trung nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền theo hướng cân đối giữa nội dung cơ bản, quan trọng của địa phương, đơn vị với các nội dung có tính thời sự được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, quan tâm. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn, củng cố hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Nhân dịp này, 9 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư đã được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

Yến Hoa - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 924
Đã truy cập: 2547895