Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh

28/07/2022 21:30

Ngày 28/7/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh về Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025.

Các văn bản thông qua tại Chương trình: Chương trình số 17-CTrPH/BTGTU-LMHTX ngày 28/7/2022 về chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Liên minh Hợp tác xã tỉnh về “Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh từ nay đến năm 2025”; Kế hoạch số 54-KHPH/BTGTU-LMHTX ngày 28/7/2022 về thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh về “tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và năm 2023”.

Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 845
Đã truy cập: 2923376