Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc, trường phái ngoại giao "cây tre Việt Nam"

14/02/2022 14:27

Ngày 14/12/2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với chủ đề: Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc, trường phái ngoại giao "cây tre Việt Nam". Bài phát biểu có ý nghĩa đậc biệt quan trọng với những nội dung sâu sắc, toàn diện về bản sắc của nền ngoại giao Việt Nam và 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh trân trọng giới thiệu bài phát biểu tại Tệp đính kèm dưới đây:

Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 812
Đã truy cập: 2839938