Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025

16/02/2022 15:48
 

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dấn số 31-HD/BTGTU hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết 09-NQ/TU (xem tệp đính kèm).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1303
Đã truy cập: 3078480