Hướng dẫn Tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

28/09/2021 11:28

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã họi, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 847
Đã truy cập: 2839973