Kế hoạch và Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư

06/09/2021 08:42

 

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030” (Chỉ thị 07-CT/TW), Hướng dẫn số 20-HD/BTGTW ngày 06/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW” và Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW (Kế hoạch 90-KH/TU); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU ngày 01/9/2021 về quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 587
Đã truy cập: 1989913