SƠ KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

16/07/2021 15:06

Sáng 16/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 tới 7.903 điểm cầu trong cả nước, với tổng số 1.022.037 đại biểu tham dự. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị (ảnh: BTGTW).

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư với tốc độ lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, tác động đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, song toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo, để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và đạt một số kết quả nổi bật, như: (1) Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,  Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tới tận cơ sở. (2) Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị bảo đảm nghiêm túc, thực chất. Hiện nay, hệ thống ban tuyên giáo các cấp đang tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. (3) Chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 gắn với thực hiện nhiệm vụ “kép”, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; đồng thời kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, nhất là tuyên truyền phục vụ Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (4) Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch đạt nhiều kết quả tích cực, tạo được thế trận đồng bộ, chủ động, mạnh mẽ trên cả mặt “xây” và “chống”. Công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội tiếp tục được chú trọng thực hiện với cách làm mới, sáng tạo; kịp thời phản ánh cho cấp ủy những vấn đề bức xúc, nổi cộm, Nhân dân quan tâm để chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội. (5) Đặc biệt, đã tăng cường thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội để phù hợp xu hướng phát triển và tình hình mới hiện nay. Nhiều hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tới cấp tỉnh, thành và cơ sở; một số địa phương (Hà Nội, Quảng Ninh…) còn tổ chức truyền hình, truyền thanh trực tiếp thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân dự nghe thông tin. (6) Các tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được biên tập ngắn gọn, xúc tích, phù hợp với từng đối tượng…

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tại Hội nghị (ảnh: BTGTW).

Tại Hội nghị, các đơn vị, địa phương (Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Tháp, Quảng Ninh, Quảng Trị, Hải Dương, Khánh Hòa) đã trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay cũng như những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác Tuyên giáo thời gian qua, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến nhanh, phức tạp; đồng thời đề xuất những giải pháp thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, tuyên truyền phòng, chống Covid-19; định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình và kiến nghị với Trung ương các vấn đề liên quan đến công tác Tuyên giáo, nhất là sau Đại hội XIII của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh.

Một số vấn đề nóng được trao đổi tại hội nghị: (1) Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, mặc dù Quốc hội đã ban hành Luật An ninh mạng nhưng thực tế còn đặt ra nhiều vấn đề về công tác quản lý. Ngoài ra, thế giới lần đầu tiên đối mặt với đại dịch Covid-19 chưa từng có trong lịch sử; chúng ta chưa có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng trong phòng chống đại dịch nên trong quá trình chỉ đạo, xử lý, có chỗ còn chưa khớp nối rõ ràng, biểu hiện sự lúng túng. Còn tình trạng “báo hóa” báo, tạp chí, trang tin điện tử; mạng xã hội khai thác những vấn đề hạn chế, sơ suất, tạo ra sự hoang mang trong dư luận, mất niềm tin Nhân dân… (2) Đồng chí Bùi Huyền Mai, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nêu 3 điểm nhấn trong thực hiện công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm của BTGTU Hà Nội và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. (3) Đồng chí Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh báo cáo nhanh một số kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo Quảng Ninh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021: (i1) chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo; lựa chọn chủ đề công tác năm của ngành tuyên giáo tỉnh “Chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác tham mưu của ngành Tuyên giáo các cấp”. (i2) tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hôi XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo hình thức trực tuyến tới cấp xã, phường, thị trấn; chỉ đạo thực hiện viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên sau các buổi học tập. (i3) Tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên truyền tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và sự kiện kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ tới thăm quân và Nhân dân đảo Cô Tô (09/5/1961 - 09/5/2021), trong đó có việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong toàn Đảng bộ tỉnh, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu theo hình thức trắc nghiệm và sân khấu hóa nhân sự kiện. Tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai học tập, thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021 tới 229 điểm cầu với hơn 17.000 cán bộ, đảng viên dự nghe trực tiếp. (i4) Tham mưu hướng dẫn đợt học tập chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh với 03 nội dung: Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam”; về ý thức tự lực tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; bài phát biểu của đồn chí Tổng Bí thư Trung ương Đảng tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. (i5) Thực hiện tốt nhiệm vụ kép: phòng, chống Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm “3 trước 4 tại chỗ”. Hiện nay, đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh và thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đến Nhân dân, nhất là trên internet, mạng xã hội…

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Các đơn vị, địa phương đã gửi đến Hội nghị nhiều kiến nghị, đề xuất: (1) Mở chuyên đề để cùng trao đổi, quản lý tình trạng “báo hóa” các tạp chí, báo mạng điện tử hiện nay. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm, gây hoang mang dư luận. (2) Sớm có kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trên các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. (3) Nghiên cứu, tổng hợp và phát hành tài liệu, chuyên đề về những điểm mới cần quan tâm trong công tác tuyên giáo (với tất cả các lĩnh vực tư tưởng, lý luận, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản...) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII để các tỉnh, thành triển khai và sử dụng để bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo. (4) Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên giáo. (5) Đồng chí Hồ Văn Mừng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa xin ý kiến Ban Tuyên giáo, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Quốc phòng cho phép Khánh Hòa tuyên truyền các hoạt động liên quan đến huyện Trường Sa thông qua Bản tin Trường Sa, Đài phát thanh Trường Sa trong thời gian tới...

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương (Vụ Báo chí - Xuất bản, Vụ Lý luận Chính trị) đã tiếp thu nghiêm túc, có giải trình, trao đổi lại với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trên cả nước về các nội dung kiến nghị, đề xuất nêu trên.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương giải đáp một số nội dung được nêu tại Hội nghị về công tác báo chí (ảnh: BTGTW).

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích của Ngành Tuyên giáo đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, đặc biệt là trong việc góp phần quan trọng tổ chức thành công các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Những kết quả nổi bật nêu trên là rất đáng phấn khởi, tự hào, thể hiện rõ vai trò của ngành Tuyên giáo trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

Về nhiệm vụ công tác tuyên giáo thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn Ngành tập trung vào một số nội dung như sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong năm 2021 và cả toàn khóa, từ đó cần làm tốt mấy việc sau: (1) Tiếp tục tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên chưa dự hội nghị cán bộ chủ chốt trong toàn hệ thống chính trị ở các cấp. Lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức học tập, quán triệt phù hợp với cán bộ, đảng viên, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức, tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên. (2) Ban tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án, dự án khả thi, sát với điều kiện thực tế, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. (3) Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái.

Thứ hai, khẩn trương tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân gắn với nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc của từng địa phương, đơn vị. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là với thế hệ trẻ. Đa dạng hóa các hình thức quán triệt, tuyên truyền chuyên đề cho phù hợp, hiệu quả cao nhất trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tham mưu cấp ủy quan tâm chỉ đạo nhân rộng gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đồng thời coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ ba, tiếp tục tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội: tuyên truyền các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19; những thành tích, tấm gương trong công tác phòng, chống dịch cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện mục tiêu kép; chú trọng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc, phản động xung quanh việc phòng, chống dịch.

Thứ tư, quan tâm bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, nhất là sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ tuyên giáo có nhiều biến động, nhiều đồng chí chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyên giáo. Tiếp tục đổi mới phương thức công tác tuyên giáo, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, “tuyên giáo số”. Tăng cường phối hợp giữa ngành Tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, Nhân dân quan tâm theo tinh thần Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 170-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng cũng đề nghị toàn Ngành nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những mặt hạn chế, những việc làm chưa tốt, trên cơ sở đó tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm; chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, trước hết là nhiệm vụ năm 2021 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

 

Phòng Thông tin - Tổng hợp


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 606
Đã truy cập: 1989932