Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025

01/07/2021 20:00

Chiều ngày 01/7, tại thành phố Hạ Long, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025

Bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an, ngày 01/07/2021, Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Chương trình phối hợp số 05 về phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở chương trình phối hợp, hàng năm, Đảng ủy Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị ký chương trình phối hợp, trong đó cụ thể hóa các hoạt động phối hợp thường xuyên và đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Phạm Thùy Dương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh, giai đoạn 2015-2020

Chương trình phối hợp tập trung thực hiện các nội dung về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; công tác tuyên truyền, trao đổi cung cấp thông tin; phối hợp trong công tác của Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kết quả thực hiện góp phần quan trọng trong định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng lực lượng Công an Quảng Ninh trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng thời, nâng cao nhận thức, huy động được sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân vào thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính, sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thúc đẩy phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2016-2020.

Thượng tá Mai Thế Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh thông tin nội dung dự thảo Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh - Công an tỉnh Quảng Ninh và Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phối hợp năm 2021

Nhằm tiếp tục tăng cường sự phối hợp, trao đổi, hỗ trợ trong công tác, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Công an tỉnh thống nhất đề ra Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 với 8 nội dung chính, trong đó tập trung chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Phối hợp thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Quảng Ninh; Phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua; tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; Phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện và tham mưu, giải quyết kịp thời những vấn đề nhạy cảm, bức xúc, đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc, trên không gian mạng.

  

Đồng chí Trương Công Ngàn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong chương trình, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tham gia các ý kiến vào chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.  

Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Trưởng Công an huyện Đầm Hà phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao sự phối hợp của 2 bên trong thời gian qua. Kết quả công tác phối hợp đã góp phần vào kết quả việc thực hiện chuyên môn của 2 ngành. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: phạm vi điều chỉnh chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh đặt ra yêu cầu Ban Tuyên giáo địa phương và Công an cấp cơ sở cụ thể hóa chương trình phối hợp thực hiện. Trên cơ sở chương trình phối hợp đã được ký kết, các cơ quan, đơn vị cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm triển khai thực hiện; thường xuyên trao đổi thông tin, tuyên truyền hàng năm và đối với từng vấn đề cụ thể, qua đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và công tác công an trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh giai đoạn 2021-2025 được ký kết tiếp tục thể hiện một cách sinh động mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong cả hệ thống chính trị nói chung, giữa Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng trong triển khai và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Để công tác phối hợp đạt hiệu quả, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với cấp ủy các địa phương chỉ đạo Ban Tuyên giáo các cấp thực hiện tốt Chương trình phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp ngay từ cơ sở; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công an tỉnh chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân; định hướng những vấn đề thời sự về kinh tế, chính trị - xã hội;  thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng; Công an các địa phương tham mưu cho cấp ủy để chỉ đạo, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của đơn vị để triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp với ban Tuyên giáo cấp ủy cùng cấp nhất là trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đảng viên, cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân.

Hà Tâm - Công an tỉnh Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 610
Đã truy cập: 1989936