Thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

20/06/2021 09:22

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890 - 2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".  Đây là bài viết quan trọng, phản ánh tầm tư tưởng, lý luận và thực tiễn, có ý nghĩa đặc biệt cả về đối nội và đối ngoại. Bài viết được Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao dịch sang 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung, Nga và Tây Ban Nha.

"Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

 

Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 981
Đã truy cập: 2923512