Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

18/05/2021 18:00

Chiều 18/5, tại thành phố Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 19 điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Hội nghị được tổ chức đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, bám sát chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã nhận thức sâu sắc, coi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã được triển khai đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; có bước đổi mới, sáng tạo trong tham mưu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc. Quảng Ninh đã gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước…, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà Nhân dân quan tâm.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW có nhiều điểm mới, như: chọn nội dung chủ đề năm, xây dựng kế hoạch, đăng ký mô hình gắn với phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng; tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên dương, khen thưỏng kịp thời...

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt.

Những kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp đổi mới của tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,7%, đặc biệt trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mức tăng trưởng vẫn cao hơn so với bình quân chung cả nước. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, nhất là tại các khu vực đặc biệt khó khăn, nông thôn, miền núi, biên giới, biển đảo. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,36%...

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí th­ư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: đối với tỉnh Quảng Ninh, việc tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời điểm này càng có ý nghĩa đặc biệt khi đây cũng là dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890-2021); 60 năm Bác Hồ về thăm quân và Nhân dân đảo Cô Tô 09/5 (1961 - 2021).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 5 năm qua đã được đẩy mạnh bởi tấm lòng yêu mến, kính trọng, khâm phục, những tình cảm cách mạng của Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc Quảng Ninh đối với Bác, thực hiện lời Bác dặn “Phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp” (Lời Bác dặn khi gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than và tỉnh Quảng Ninh tại Phủ Chủ tịch ngày 15/11/1968); đã thu được những kết quả rất tốt đẹp và nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích, kết tinh và hội tụ rõ nét toàn bộ sự nỗ lực, cố gắng liên tục của cả hệ thống chính trị.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã trực tiếp đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền được nâng lên; nhiều mô hình mới, cách làm đột phá, sáng tạo đạt hiệu quả rõ nét được thực tiễn chứng minh. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cư­ờng; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố và nâng lên rõ rệt.

Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,7%, cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, cao hơn so với bình quân chung cả nước. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện đáng kể; quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng lên rõ rệt; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững; dịch vụ, du lịch ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Thực hiện ba đột phá chiến lược có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả quan trọng; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ được đầu tư đồng bộ, hiện đại và có bước đột phá. Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện nằm trong nhóm đứng đầu cả nước; cải cách hành chính có bước đột phá, tạo chuyển biến căn bản, thúc đẩy có hiệu quả đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, thu hút được nguồn lực ngoài ngân sách lớn. Chủ động phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội; diện mạo thành thị và nông thôn thay đổi rõ rệt; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, nhất là tại các khu vực đặc biệt khó khăn, nông thôn, miền núi, biên giới, biển đảo. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,36%. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, quản lý di sản, danh thắng.

Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu. Ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là dịch bệnh, thiên tai. Vị thế và uy tín của Quảng Ninh được nâng cao.

Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra, tỉnh Quảng Ninh là địa phương trọng điểm, tuyến đầu đã giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định - Phát triển”; thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, chăm lo bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa ổn định kinh tế - xã hội, nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng, GRDP cả năm đạt 10,05%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 49.500 tỷ đồng; có ý nghĩa quyết định hoàn thành các mục tiêu quan trọng của cả giai đoạn 2016 - 2020 và tạo dấu ấn nổi bật. Quý I/2021, Quảng Ninh là địa phương bị ảnh hưởng rất nặng nề do sự bùng phát của đợt dịch COVID-19 thứ 3 với số ca nhiễm trong cộng đồng đứng thứ 2 cả nước, mầm bệnh đã xâm nhập vào 4 thành phố, thị xã đông dân nhất tỉnh và huyện Vân Đồn. Song, nhờ các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chủ động, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, kịp thời, bằng các quyết sách đúng đắn, dựa trên các bằng chứng khoa học, kinh nghiệm quý báu rút ra từ năm 2020, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang của tỉnh nên Quảng Ninh đã hoàn toàn kiểm soát thành công dịch bệnh chỉ trong vòng hơn một tuần thần tốc, quyết liệt truy vết, xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng, khoanh vùng khoa học hợp lý, cách ly triệt để, điều trị tích cực.

Mặc dù ngành du lịch dịch vụ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, song tốc độ tăng trưởng GRDP quý I năm 2021 vẫn đạt 9,02% (gấp hơn 2 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước). Từ ngày 27/4 đến nay, trước làn sóng dịch lần thứ 4 diễn biến rất phức tạp, khó lường trong cả nước, song nhờ những quyết sách đúng đắn theo phương châm "3 trước, 4 tại chỗ", tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, tỉnh Quảng Ninh vẫn trụ vững, kiểm soát tốt dịch bệnh, đồng thời còn chi viện sức người, sức của đáng kể, chung tay cùng tỉnh Bắc Giang chống dịch, làm lay động hàng triệu con tim.

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: 5 năm qua, thiết thực triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, đã xuất hiện nhiều công trình, phần việc, mô hình, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác, có sức lan tỏa trong cộng đồng, xã hội. Đó là đội ngũ y bác sỹ, nhân viên ngành Y tế toàn tỉnh đã tỏa sáng hình ảnh "lương y như từ mẫu" trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19 như chống giặc, căng mình phòng, chống dịch ở tuyến đầu, không quản ngày đêm chăm lo, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đó là cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, giữ vững toàn tuyến biên giới, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định; làm việc quên mình phòng, chống dịch bệnh vì sự an toàn và hạnh phúc của Nhân dân. Đó là hàng ngàn giáo viên đã kiên trì đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, có nhiều sáng kiến, đổi mới phương pháp dạy học trực tuyến, chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, thế hệ kế tiếp như lời Bác dạy. Đó là những tấm gương thanh, thiếu niên vượt khó, vươn lên học giỏi, chăm ngoan, rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp. Đó là những cán bộ, công chức, viên chức tận tụy phục vụ người dân và doanh nghiệp tại các trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa đã không ngừng cải tiến phương thức làm việc, thích ứng với tình hình, để lại ấn tượng đẹp về chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Đó là những tấm gương của cán bộ, công chức ngành Thuế, Hải quan... đã nỗ lực, nâng cao hiệu quả quản lý, thu ngân sách nhà nước. Đó là hàng vạn công nhân ngành Than vừa căng mình phòng, chống dịch bệnh, vừa hăng say, miệt mài lao động nơi hầm lò, giữ vững nhịp độ sản xuất và khí thế “Sản xuất than như quân đội đánh giặc” như Bác hằng căn dặn giúp đảm bảo cung cấp năng lượng cho đất nước đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Đó là hàng vạn người dân đã đồng thuận, tích cực ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng các dự án phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới. Đó là những hội viên cựu chiến binh, phụ nữ, nông dân, đoàn viên công đoàn gương mẫu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đó là nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Ba Chẽ, Bình Liêu... trong khó khăn đã viết đơn xin thoát nghèo nêu tấm gương về tinh thần tự lực, tự cường, ý chí quyết tâm và lòng tự trọng... Đây chính là minh chứng sinh động về tính thiết thực, sự chuyển biến theo chiều sâu, trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở tỉnh ta trong những năm qua.

Bên cạnh những tấm gương sáng, những cách làm hay, hiệu quả được cổ vũ, biểu dương, tôn vinh khen thưởng, chúng ta cũng kiên quyết phê phán những hiện tượng tiêu cực, xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm, tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cán bộ đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh đã triển khai nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong 5 năm qua; trân trọng ghi nhận những cống hiến, hy sinh, đóng góp tiêu biểu của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân đã chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh cũng như ở mỗi địa phương, đơn vị, nhất là trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí mong muốn mỗi tập thể, cá nhân điển hình hôm nay tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu thực hiện nêu gương, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy, lôi cuốn đảng viên, nhân dân tự giác chấp hành chính sách, pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể tiêu biểu.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2020 - 2025: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc. Đại hội đã khẳng định: tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”; phát huy dân chủ, kỷ cương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm là một nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: nhằm góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn nữa, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị và cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên trước hết cần tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, cụ thể, quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên liên tục để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình trong tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cấp và tổ chức đảng.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải chỉ để giải quyết vấn đề nhận thức mà cái đích cuối cùng là để hành động, học để làm, lý luận gắn với thực tế, hướng vào giải quyết những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng đang gây bức xúc trong Nhân dân, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, chăm lo không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân… mà thực tiễn đang đặt ra đối với từng cấp, từng ngành, từng địa phương, cơ quan đơn vị, tạo ra phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả hơn.

Chúng ta cần thổi bùng khát vọng, niềm tự hào, niềm tin và hành động xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại trong mỗi cán bộ, đảng viên, từng người dân và trong toàn bộ hệ thống chính trị; tăng cường dự báo, chủ động nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời định hướng phù hợp đồng thời tổng kết thực tiễn, tổ chức các diễn đàn trao đổi về những vấn đề phức tạp, còn có nhận thức khác nhau; khắc phục tình trạng lơ là, mất cảnh giác; kịp thời nhận diện và kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, nâng cao đạo đức hành động, đạo đức lối sống; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức phải là một tấm gương về đạo đức, lối sống. Cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trên từng lĩnh vực, trong mỗi thành viên của hệ thống chính trị. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động và cuộc sống, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng; đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ.

Nhiều cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021 được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên. Chú trọng xây dựng, phát hiện, kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; đấu tranh mạnh mẽ với các biểu hiện lệch lạc và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống.

Từng cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu phải gương mẫu đi đầu thực hiện nêu gương, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy, lôi cuốn đảng viên, nhân dân tự giác chấp hành chính sách, pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng kết hợp với phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí và của nhân dân đối với việc thực hiện các quy định nêu gương. Tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, phòng chống tham nhũng, tiêu cực... Đồng thời, gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của Tỉnh và đất nước. Phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, truyền thống đoàn kết, sáng tạo, “Kỷ luật và Đồng tâm” của vùng Mỏ anh hùng. Chú trọng xây dựng văn hóa trong cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư; đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong văn hóa ứng xử hằng ngày của người lãnh đạo, cán bộ, đảng viên. Xây dựng con người Quảng Ninh “năng động, sáng tạo, hào sảng, lành mạnh, văn minh, thân thiện”.

Song song với đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận. Cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Gắn trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người vượt cấp, kéo dài, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với nhân dân, nêu gương trong thực hành dân chủ, thực hiện tốt phong trào thi đua “dân vận khéo”.

Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đảm bảo khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân; bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm và làm đến cùng, dứt điểm; có quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, không bảo thủ, trì trệ, chống bệnh hình thức và chủ nghĩa thành tích. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang cần dành thời gian nhiều hơn nữa ngồi ôn lại lời Bác dạy về Dân vận và công tác Dân vận, mỗi người hãy dũng cảm và trung thực soát xét lại mình, công việc của cơ quan, đơn vị mình…chắc chắn sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích…

Trong các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm cần chủ động đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng gắn với trách nhiệm nêu gương, làm gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp. Từ cơ sở, mỗi chi bộ, chi đoàn, chi hội, chi đội… cần không ngừng tìm tòi sáng tạo những hình thức sinh động, phong phú hơn nữa để đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống.

Để tỏ lòng biết ơn Người, Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc Quảng Ninh với khát vọng phồn vinh và nhân ái, nhất định vượt qua mọi khó khăn, hóa giải các nguy cơ, phát huy truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động, tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới, sáng tạo, phát triển thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho giai đoạn 2020 - 2025; hiện thực hóa thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quảng Ninh (vùng đất vinh dự được Người gợi ý đặt tên và 9 lần đón Người về thăm): xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh; tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; một trong những nơi hội tụ và lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội của phía Bắc, cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ.

 

Ban tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Bác Hồ với tỉnh Quảng Ninh và huyện đảo Cô Tô đã biểu dương và trao giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi.  

Nhân dịp này, 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được trao tặng Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ. Ban Thường vụ Tinh ủy trao tặng Bằng khen cho 53 tập thể và 47 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021.

Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Bác Hồ với tỉnh Quảng Ninh và huyện đảo Cô Tô đã biểu dương và trao 15 giải tập thể và 48 giải cá nhân.

Trúc Linh (Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 621
Đã truy cập: 1989947