Tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

19/02/2021 14:15

Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Trong những ngày này, cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thành công tốt đẹp.

Tỉnh đã nhanh chóng, tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Từ ngày 8/1/2021, Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử của tỉnh được thành lập, gồm 15 đồng chí, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban. Đồng thời, thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh với 31 thành viên, 13/13 địa phương cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử.

Huyện Vân Đồn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử

Ngay sau Hội nghị Trung ương triển khai công tác bầu cử, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quán triệt tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại, quan trọng của đất nước và của tỉnh, được tổ chức vào thời điểm kế thừa thành tựu 35 năm đổi mới và đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay.

Đối với Quảng Ninh, tỉnh đã không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh, bền vững; nội lực của tỉnh được củng cố, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc. Đặc biệt, những kết quả đậm nét quan trọng năm 2020 đã tạo niềm tin mới, động lực mới, sức mạnh mới cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang của tỉnh vững bước trong chặng đường tiếp theo. Đây là những yếu tố hết sức thuận lợi, quan trọng để tỉnh chuẩn bị và tiến hành thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. 

Để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là ngày hội của toàn dân, cấp ủy các cấp bên cạnh thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo công tác bầu cử, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử, cần phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu; gắn kết quả nhân sự Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu được những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ  thực hiện nhiệm vụ của đại biểu và có điều kiện để tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh, liên hệ chặt chẽ và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Kiên quyết không giới thiệu và đưa vào danh sách những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng bảo thủ, trì trệ đang bị thanh tra, kiểm tra, dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan tổ chức để xảy ra tham nhũng lãng phí mất đoàn kết nội bộ; không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia HĐND các cấp.

Việc dự kiến cơ cấu, thành phần phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND mỗi cấp phải thực sự đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, coi trọng chất lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan nhà nước cấp mình và đơn vị hành chính cấp dưới; các thôn, tổ dân, khu phố; đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn, đại diện các thành phần xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo, độ tuổi, phấn đấu đạt tỷ lệ người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp là đại biểu trẻ tuổi từ 15% trở lên; phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% là đại biểu HĐND của nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử nhiệm kỳ 2021-2026…

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp đã và đang tích cực triển khai các khâu, các bước tiếp theo của công tác chuẩn bị bầu cử với những bước đi thận trọng, khách quan, nhằm lựa chọn ra những cá nhân tiêu biểu để bầu vào cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước, cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương. Đến nay đã thành lập Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ cấp ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã để lãnh đạo công tác bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở địa phương. Cùng với đó đã kịp thời tổ chức các hội nghị triển khai công tác bầu cử cho đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị để quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, BTV Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về bầu cử. Song song với đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên mọi phương diện, đặc biệt, tại các trung tâm văn hóa từ tỉnh tới huyện, xã đã phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông tỉnh tuyên truyền về Luật Bầu cử cũng như ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử. Qua đó, nói lên tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích, vai trò của cuộc bầu cử đồng thời khẳng định được vị trí của ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp…

Các ngành, đơn vị, địa phương cũng đã chủ động rà soát và tổng hợp số liệu về dân số để làm cơ sở tính số lượng đại biểu HĐND, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo quy định; tổ chức đoàn công tác của tỉnh đi nắm tình hình triển khai công tác bầu cử của 13 địa phương, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Như vậy, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử của Quảng Ninh triển khai sớm hơn so với quy định của Trung ương và các địa phương khác trong toàn quốc; đảm bảo sự chủ động trong triển khai các bước tiếp theo. 

Hoài Anh/Trung tâm Truyền thông tỉnh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1106
Đã truy cập: 2021554