Uông Bí: Kiểm tra, đánh giá nhận thức quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng

27/11/2020 13:54

Ngày 26/11, Hội đồng kiểm tra, đánh giá nhận thức đối với quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng của Thành ủy Uông Bí đã tổ chức kiểm tra, đánh giá đợt cuối cùng của năm 2020 đối với quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố.

Quang cảnh buổi kiểm tra, đánh giá nhận thức 

Theo đó, 28 quần chúng ưu tú thuộc 10/46 chi bộ, đảng bộ cơ sở đã được các thành viên Hội đồng kiểm tra gồm lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Ban Tuyên giáo -Trung tâm Chính trị Thành phố đánh giá thông qua hình thức vấn đáp, trả lời trực tiếp xoay quanh những nội dung về: Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung và giải pháp đẩy mạnh việc học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và những nội dung gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của quần chúng tại đơn vị.

Thành viên Hội đồng kiểm tra, đánh giá nhận thức đối với quần chúng ưu tú 

Đây là đợt kiểm tra, đánh giá cuối cùng của năm 2020, mô hình Hội đồng kiểm tra, đánh giá nhận thức đối với quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng được Thành ủy Uông Bí triển khai thực hiện theo Hướng dẫn số 36/HD-BTG TU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nội dung và quy trình kiểm tra, đánh giá nhận thức học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, là một trong những giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Trước đó, Thành ủy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng quần chúng ưu tú trước khi kết nạp đảng. Kết quả đợt kiểm tra, đánh giá của Hội đồng sẽ là căn cứ để Ban thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định kết nạp đảng theo quy định đối với những quần chúng ưu tú, đủ tiêu chuẩn.

Lê Minh Quang, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Uông Bí


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 857
Đã truy cập: 2839983