Thành ủy Hạ Long tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng

16/10/2020 17:21

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Kế hoạch số 273-KH/TU, ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU, ngày 11/10/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “về nội dung chương trình và kiểm tra, đánh giá nhận thức học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng”, năm 2020 Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng.

 

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long đã đặc biệt quan tâm tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện quần chúng ưu tú; đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá nhận thức đối với quần chúng ưu tú trước khi ban hành quyết định kết nạp đảng viên.

Đối với công tác kiểm tra nhận thức trước khi kết nạp Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 227-KH/TU ngày 02/3/2020 “về kiểm tra, đánh giá nhận thức đối với quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng”. Đồng thời thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá gồm đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Trung tâm Chính trị Thành phố.

Ngay sau khi thành lập, ngày 06/3/2020, Hội đồng đã xây dựng ngân hàng câu hỏi, đáp án và biểu điểm để tiến hành kiểm tra, đánh giá. Với hình thức kiểm tra, đánh giá trực tiếp qua phiếu hỏi và vấn đáp tại chỗ, giúp các quần chúng nâng cao hiểu biết về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nắm được những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung và giải pháp đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi quần chúng ưu tú xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội đồng đã tổ chức 07 đợt kiểm tra, đánh giá đối với 291 quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng. Kết quả kiểm tra, đánh giá của Hội đồng là căn cứ để Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long xem xét, ban hành quyết định kết nạp Đảng theo quy định.

Thành ủy Hạ Long tổ chức kiểm tra, đánh giá nhận thức đối với quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng đợt 1 năm 2020

Song song với nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá nhận thức đối với quần chúng ưu tú, Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm tới công tác kết nạp và rèn luyện đảng viên mới. Tính đến hết tháng 9 năm 2020, Thành ủy đã kết nạp được 265 đảng viên mới. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long đã tổ chức kết nạp đảng viên gắn với các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, tại những địa danh lịch sử của Tỉnh, Thành phố với 140 đảng viên được tổ chức kết nạp tập trung, chia làm 4 đợt (01 đợt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 -03/2/2020) (“Lớp đảng viên 90 năm”) và 03 đợt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)(“Lớp đảng viên 75 năm”)tại các địa danh lịch sử của Tỉnh, Thành phố, đó là: Nhà bia di tích lịch sử cách mạng Khe Cả, thôn Đồng Vang, xã Sơn Dương, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ thành phố Hạ Long ngày nay và tại chân tượng đài Anh hùng - Liệt sĩ Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của khu mỏ Quảng Ninh, người chiến sĩ cách mạng kiên trung với lý tưởng cao đẹp “Sống vì Đảng mà chết cũng không rời Đảng”. Qua đó, góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho các đồng chí được kết nạp Đảng tập trung.

Thành ủy Hạ Long tổ chức kết nạp đảng “Lớp đảng viên 90 năm” nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

 

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá nhận thức đối với quần chúng ưu tú và kết nạp đảng viên mới, phấn đấu trong năm 2020 hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 450 đảng viên mới. Đặc biệt chỉ đạo đẩy mạnh việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đảng viên dự bị cả về lý luận và thực tiễn; hằng tháng, các đồng chí đảng viên dự bị được kết nạp tập trung, đảng viên chính thức được phân công theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở có đảng viên dự bị phải có báo cáo đánh giá quá trình rèn luyện, phấn đấu, theo dõi, giúp đỡ của đảng viên dự bị gửi về Ban Thường vụ Thành ủy.

75 đảng viên được kết nạp Đảng nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám
thành công (19/8/1945 -19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)

Đồng thời với đó, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xây dựng kế hoạch với các chương trình, phần việc cụ thể, đưa đảng viên được kết nạp tập trung“Lớp đảng viên 90 năm” và “Lớp đảng viên 75 năm” tới những nơi xa xôi, khó khăn của Thành phố, tham gia các hoạt động cộng đồng, tình nguyện, hòa mình với thực tiễn để được rèn luyện, thử thách, qua đó giáo dục cho lớp đảng viên trẻ ý chí kiên cường của người chiến sĩ cộng sản, ra sức học tập, phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho Tổ quốc và Nhân dân, từng bước khắc phục tình trạng  nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị , giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng trong một bộ phận thế hệ trẻ hiện nay. Thực hiện các giải pháp nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long mong muốn giáo dục, rèn luyện lớp đảng viên được kết nạp đảng tập trung lần này thực sự là những hạt giống đỏ, những đảng viên gương mẫu, tiêu biểu trên từng lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần xây dựng đất nước nói chung, xây dựng thành phố Hạ Long nói riêng trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, là nơi đáng sống và đáng đến như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 203
Đã truy cập: 3022584