Hội nghị trực tuyến quán triệt Thông báo kết luận số 173-TB/TW; Chỉ thị số 43-CT/TW, Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư

09/09/2020 17:10

Ngày 9/9, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Thông báo kết luận số 173-TB/TW; Chỉ thị số 43-CT/TW, Chỉ thị số 44-CT/TW tới các đại biểu tại 283 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dự và chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Quảng Ninh, hội nghị có sự tham gia của đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã được thông tin và quán triệt về các nội dung liên quan đến: Công tác triển khai Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc “mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; “Mô hình đọc, vận dụng Tạp chí Cộng sản trong thời gian tới”; Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW (18/3/2004) của Ban Bí thư “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”; quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị; quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”.

Nằm trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu cũng đã tham luận về nội dung thực hiện các giải pháp giữ và tăng sản lượng phát hành Báo Đảng; công tác triển khai, kết quả và những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị số 44-CT/TW tại địa phương…

Các đại biểu Quảng Ninh dự hội nghị trực tuyến của Ban Tuyên giáo Trung ương

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc thực hiện các chỉ thị của Trung ương là nhiệm vụ cần thiết và phải được triển khai sâu rộng ở từng cơ quan, đơn vị, cơ sở các cấp tại từng tỉnh, thành phố trong cả nước. Nội dung các chỉ thị là cơ sở cốt lõi trong việc định hướng dư luận và việc thực hiện công tác truyền thông.

Định hướng công tác trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung ban hành, hướng dẫn các chỉ thị một cách thiết thực và sâu rộng tới cơ sở để nâng cao nhận thức, ý thức trong việc cập nhật các thông tin, định hướng của Đảng. Đồng thời, cần làm rõ các mặt còn hạn chế trong công tác chỉ đạo, triển khai ở từng cấp để có những chỉ thị sát thực, có lợi và có định hướng.

Các tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể tập trung đưa vào thực tiễn việc nghiên cứu, học tập và đọc sách; thông tin lý luận về vai trò, tầm quan trọng và thực hiện nghiêm việc đọc các ấn phẩm báo chí chính thống.

Hội Nhà báo cần triển khai đồng bộ và quán triệt tới các cấp hội, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh và có các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên để vừa có tâm, vừa có tầm, xứng đáng là cán bộ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức cho người làm báo.

Các cơ quan Báo Đảng cần tập trung nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, đảm bảo thông tin trên mọi lĩnh vực để truyền tải đến người đọc và nâng cao nhận thức của người đọc.

Minh Đức/TTTT tỉnh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 939
Đã truy cập: 2923470