Đảng bộ và Nhân dân huyện Hải Hà vững bước trên con đường đổi mới, phát triển

09/07/2020 17:24

 

Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXII

Thực dân Pháp xâm lược nước ta, do đặc điểm của vùng biên giới và tính chất phức tạp của địa phương nên phong trào cách mạng đến với Hà Cối (Hải Hà ngày nay) chậm. Cuối năm 1946 huyện vẫn chưa giành được chính quyền. Ngày 04/12/1948, ghi dấu mốc son cho phong trào cách mạng nơi biên cương của Tổ quốc: Chi bộ ghép miền biển Duyên Hải tỉnh Hải Ninh được thành lập tại Vụng Bầu, xã Cái Chiên với 10 đảng viên ban đầu. Một năm sau, Ban Cán sự Hà Cối đã phát triển và thành lập 6 chi bộ với 36 đảng viên, tiếp tục lãnh đạo nhân dân Hà Cối góp sức cùng cả nước chiến thắng thực dân Pháp xâm lược.

Để tăng cường vai trò của Đảng, ngày 24/01/1959, Ban cán sự Đảng huyện Hà Cối được chuyển thành Huyện ủy Hà Cối. Từ những ngày đầu thành lập đến nay, Đảng bộ Hải Hà đã có 35 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 3.060 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, Đảng bộ Hải Hà qua các thời kỳ đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện anh dũng chiến đấu, cần cù lao động sản xuất, gìn giữ, xây dựng vùng đất biên cương vững mạnh, phát triển.  

Đảng bộ Hà Cối lãnh đạo nhân dân khôi phục kinh tế, đối phó với chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ

Từ  năm 1959 đến 1969, Đảng bộ Hà Cối không ngừng lớn mạnh, cùng quân và dân Hà Cối vượt qua khó khăn gian khổ, giành nhiều thắng lợi trên mặt trận sản xuất và chiến đấu. Để phát triển kinh tế, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thâm canh nông nghiệp, nâng cao năng suất, chú trọng công tác thủy lợi; triển khai có hiệu quả công tác quản lý cải tiến hợp tác xã; coi trọng công tác tài mậu, phát triển mạnh công tác văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật nhằm nâng cao thêm một bước về đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân lao động, xã viên.

Từ chỗ thiếu ăn những năm 1950, đến năm 1961 huyện cơ bản giải quyết được nạn đói, giai đoạn 1962 đến 1969, tự túc được lương thực, hàng năm còn hoàn thành vượt kế hoạch nghĩa vụ lương thực cho Nhà nước. Với thành tích đạt được, toàn Đảng bộ đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng, tiêu biểu nhất là huyện Hà Cối được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, nhân dân các xã Đại Lai, Quất Đoài, Đường Hoa được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; các xã Đường Hoa, Quất Đoài, Lập Mã được Bộ thủy lợi tặng Bằng khen

Công tác bảo vệ trị an, phòng chống biệt kích và tăng cường lực lượng vũ trang được Đảng bộ chú trọng và đẩy mạnh. Đảng đã lãnh đạo lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Cối giải quyết  tốt vụ “phản quốc tịch”; tiêu diệt nhiều toán phỉ cùng bọn gián điệp của Mỹ - Diệm đến Hà Cối hoạt động chống phá cách mạng; anh dũng tiêu diệt toán biệt kích Mỹ - Tưởng do Trịnh Kỳ Thiệu cầm đầu …

Thực hiện Chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ngày 04/6/1969, Chính phủ ban hành Quyết định số 85/CP hợp nhất hai huyện Hà Cối và Đầm Hà thành huyện Quảng Hà. 14/8/1969, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành quyết định hợp nhất Đảng bộ Hà Cối và Đảng bộ Đầm Hà thành Đảng bộ Quảng Hà, hợp nhất Ban chấp hành Đảng bộ Hà Cối và Ban chấp hành Đảng bộ Đầm Hà thành Ban chấp hành Đảng bộ Quảng Hà.

Đảng bộ Quảng Hà lãnh đạo nhân dân cùng cả nước chống Mỹ, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ xây dựng XHCN, tiến hành công cuộc đổi mới  (1969-2000)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Quảng Hà, giai đoạn 1969-1975, ngành nông nghiệp triển khai rộng rãi chế độ “3 khoán, 3 quản”; thực hiện phân phối theo lao động, củng cố HTX tiến lên bậc cao. Sau khi miền Bắc trở lại hòa bình, các ngành kinh tế có điều kiện thuận lợi để phát triển, Huyện ủy chỉ đạo gắn liền giữa nông nghiệp với lâm nghiệp và ngư nghiệp, công nghiệp và thủ công nghiệp phải phục vụ đắc lực cho nông nghiệp. Nhờ đó, Hợp tác xã ngư nghiệp Hải Tân (Phú Hải) trở thành lá cờ đầu của toàn miền Bắc, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và được Bác Tôn tặng lẵng hoa.

Tháng 02/1979, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc diễn ra, quân và dân trong huyện đã phối hợp với các lực lượng kiên cường, dũng cảm, tích cực tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo vệ từng tấc đất nơi biên cương. Từ 1979 đến đầu những năm 1980, Đảng bộ đã lãnh đạo tiếp nhận lao động, nhân khẩu ra xây dựng kinh tế mới, sớm ổn định đời sống sau «Nạn kiều». Trong điều kiện vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại miều mặt của địch, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, huyện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 1983 là 1 trong 3 huyện trọng yếu nhất cả nước về làm nghĩa vụ lương thực với Nhà nước, được Bộ Lương thực tặng Bằng khen; năm 1984 là huyện được tỉnh tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu các huyện trọng điểm của tỉnh về hoàn thành toàn diện các mặt.

Sau năm 1991, huyện giữ vững ổn định chính trị ở vùng biên giới, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Quảng Hà (Việt Nam) và Phòng Thành (Trung Quốc). Đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Huyện xác định phấn đấu đến năm 2000 cơ bản không còn hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tranh thủ thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngày 29/8/2001, trước yêu cầu xu thế phát triển chung của đất nước, xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2001/NĐ-CP “Về việc chia huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh thành hai huyện Hải Hà và Đầm Hà”.

Đảng bộ huyện Hải Hà lãnh đạo nhân dân bước vào thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2001-2020)

Từ 2001 đến nay, Đảng bộ huyện Hải Hà đã trải qua 04 nhiệm kỳ Đại hội, lãnh đạo nhân dân các dân tộc huyện vượt qua nhiều khó khăn thử thách để xây dựng một Hải Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh. 10 năm đầu sau khi thành lập huyện, với mục tiêu “phấn đấu xây dựng huyện Hải Hà sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển, có tốc độ phát triển cao và bền vững”. Cơ cấu kinh tế giai đoạn đầu là nông - lâm - ngư nghiệp, thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp dần chuyển dịch: công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng tăng, nông - lâm - ngư nghiệp giảm. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được tăng cường. Tiềm năng, thế mạnh của huyện được phát huy, giải quyết cơ bản việc làm cho người lao động qua đó góp phần nâng lên một bước đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Giai đoạn 2010-2015, huyện đã hoàn thành và công bố các quy hoạch mang tính định hướng chiến lược cho sự phát triển; mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư tại Hải Hà, trong đó trọng tâm là đầu tư vào Khu công nghiệp - cảng biển, khu cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Công nghiệp và dịch vụ có bước phát triển mạnh; hạ tầng cơ sở, diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện.

 Một góc thị trần Quảng Hà hôm nay

Trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Hải Hà đã có những chuyển biến, thay đổi vượt bậc. 5 năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ cùng nhân dân các dân tộc huyện Hải Hà đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí sáng tạo, vươn lên để mang đến cho Hải Hà một gương mặt mới. Kinh tế phát triển, tăng trưởng đột phá với tốc độ cao nhất từ trước đến nay, bình quân đạt 26,19%/năm; quy mô kinh tế tăng gấp 3,2 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 75 triệu đồng, gấp 2,75 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,51%, vượt 1,49% so với Nghị quyết. Đến nay trên địa bàn huyện không còn thôn, xã đặc biệt khó khăn.  

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong 02 ngày 14-15/7/2020, những ngày này, mỗi góc phố, đường quê đều rực rỡ cờ hoa đón chào. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, đồng lòng hướng tới xây dựng Hải Hà trở thành huyện công nghiệp - dịch vụ với hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị thoại III vào năm 2025./.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 922
Đã truy cập: 2547893