Giao ban Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại năm 2019

16/12/2019 15:00

Ngày 16/12, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tổ chức hội nghị giao ban công tác thông tin đối ngoại năm 2019. Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị

Năm 2019, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Hoạt động ngoại giao Nhà nước và đối ngoại của Đảng, đối ngoại nhân dân cũng đã góp phần mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là mở rộng quan hệ với các quốc gia, địa phương chiến lược để quảng bá và nâng cao vị thế chính trị, kinh tế của Việt Nam và của tỉnh Quảng Ninh. Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, vị thế của tỉnh Quảng Ninh cũng được đổi mới, góp phần mở rộng hợp tác, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư. Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin đối ngoại cho 32 cơ quan báo chí, truyền thông có ký kết hợp tác truyền thông với tỉnh và đội ngũ phóng viên báo chí trong và ngoài tỉnh dần đi vào nền nếp...

Các thành viên Ban Chỉ đạo
Các thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị phát biểu ý kiến tại hội nghị

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự theo dõi, đôn đốc của Ban Chỉ đạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của tỉnh tiếp tục được tăng cường; nhận thức của cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại được nâng cao.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan cũng chỉ rõ một số hạn chế trong công tác thông tin đối ngoại; tham gia phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến sát với thực tế hoạt động của ngành, địa phương; đề xuất một số biện pháp cụ thể để khắc phục hạn chế trong công tác thông tin đối ngoại thời gian tới.

Đồng chí Vi Ngọc Bích,
Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, nhấn mạnh: Công tác thông tin đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đóng góp nhiều vào hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Vì vậy, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung vào một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là về công tác thông tin đối ngoại; rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại theo hướng tập trung vào hiệu quả thực tế, nâng cao chất lượng hoạt động; tiếp tục bám sát kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh và các địa phương, chủ động định hướng, cung cấp thông tin để thực hiện tốt công tác tuyên truyền; phát huy tốt hoạt động tuyên truyền thông qua các kênh báo chí, qua hoạt động đón tiếp đoàn để quảng bá hình ảnh của tỉnh; tăng cường mở rộng, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền qua tất cả các kênh, ấn phẩm, phương tiện thông tin truyền thông; quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động dự báo, định hướng cho công tác thông tin đối ngoại; tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại.

Minh Hà/Trung tâm Truyền thông tỉnh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 306
Đã truy cập: 2477864