Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 10/2019

09/10/2019 09:41

Sáng 8/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 10/2019, quán triệt Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 5/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đã quán triệt Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 5/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới với 6 nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, gắn với cải cách hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với thực hiện mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, chú trọng kiểm tra, giám sát.

Qua đó nhằm xây dựng và củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; tiếp tục giữ vững, cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại.

Đồng chí Trương Công Ngàn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông tin tới đội ngũ báo cáo viên một số vấn đề về tình hình thế giới, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong 9 tháng năm 2019. Về công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí đề nghị đội ngũ báo cáo viên tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 517-KL/TU ngày 24/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 2/10/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ; Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Đồng thời quan tâm, nắm bắt tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, dư luận xã hội trong quá trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền về Hội nghị lần thứ 11 của BCH Trung ương khóa XII.

qt.btgtu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 712
Đã truy cập: 1178830