Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phương pháp giảng dạy tích cực

24/09/2019 17:01

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, đặc biệt là việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị trong thời gian tới; được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 24/9/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phương pháp giảng dạy tích cực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác giảng dạy lý luận chính trị tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các đảng bộ trực thuộc tỉnh và một số trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Dự khai giảng có các đồng chí: Phạm Đình Đảng (Nhị Lê) - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, đồng chí Trương Công Ngàn - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Điệt - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hữu Kiên - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

Lớp học tập trung vào một số nội dung:

  1. Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới ở nước ta;
  2. Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay;
  3. Một số phương pháp giảng dạy tích cực ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện;
  4. Vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực thông qua bài giảng “Điều kiện tự nhiên, địa lý, văn hóa và con người Quảng Ninh”.

          Với tinh thần cập nhật những kiến thức mới phục vụ trực tiếp cho nghiên cứu, giảng dạy và vận dụng vào thực tiễn công tác, các học viên cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thống nhất nhận thức, làm sáng tỏ hơn những vấn đề mới nảy sinh. Đồng thời, lớp học cũng là hình mẫu về việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, chất lượng học tập, nghiên cứu, thực hành và vận dụng những tri thức đã được các đồng chí giảng viên, báo cáo viên trực tiếp truyền đạt, giảng dạy. Từ đó, mỗi học viên tự củng cố, bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy; góp phần phát triển năng lực, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị hiện nay.

PHÒNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 25
Đã truy cập: 1993446