Hội thảo lịch sử Đảng bộ TX Quảng Yên, giai đoạn 1930- 2020

28/08/2019 08:48

Ngày 29/8, Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Yên tổ chức Hội thảo Lịch sử Đảng bộ TX Quảng Yên, giai đoạn 1930- 2020. Dự Hội thảo có các đồng chí Hồ Văn Vịnh, Bí thư Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo; Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, Thị ủy Quảng Yên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát thường xuyên công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của Đảng bộ địa phương trong tổng thể công tác nghiên cứu, tổng kết, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc. Năm 2002, Huyện ủy Yên Hưng- nay là TX, đã chỉ đạo, nghiên cứu cho xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam huyện Yên Hưng, giai đoạn 1930-200”. Năm 2011, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Hưng, giai đoạn 1930- 2010”.

Quang cảnh hội thảo

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng 03/02/2020, và chào mừng Đại hội Đảng bộ TX Quảng Yên lần thứ XXI- nhiệm kỳ 2020- 2025. Thị ủy Quảng Yên đã thành lập Ban chỉ đạo, biên soạn, chỉnh lý, bổ sung, phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ TX Quảng Yên, giai đoạn 1930-2020

Về kết cấu tổng thể của cuốn sách: ngoài phần Lời nói đầu, phần Kết luận và Phụ lục, nội dung cuốn sách được chia thành VIII chương. Chương I, viết về Lịch sử hình thành và các giá trị truyền thống của TX Quảng Yên. Chương II, viết về nhân dân Quảng Yên theo Đảng đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Chương II, Đảng bộ huyện thành lập lãnh đạo nhân dân xây dựng chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945- 1955). Chương IV; Đảng bộ Yên Hưng lãnh đạo xây dựng CNXH và tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1955-  1975). Chương V; Đảng bộ Yên Hưng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975- 1986). Chương VI; Đảng bộ Yên Hưng lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986- 1996). Chương VII; Đảng bộ Yên Hưng lãnh đạo thực hiện CNH- HĐH (1996- 2020). Chương VIII; Đảng bộ TX Quảng Yên, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- XH, quốc phòng, an ninh, phấn đấu đưa TX trở thành thành phố vào năm 2020.

Đại biểu phát biểu tại Hội thảo

Tại cuộc Hội thảo, các đại biểu đã đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo, Ban biên soạn trong việc biên soạn dự thảo lần 1 cuốn "Lịch sử Đảng bộ TX Quảng Yên (1930- 2020)". Tham gia thảo luận, góp ý vào cuốn sách, các đại biểu thống nhất với tên gọi và mốc thời gian của cuốn sách. Các đại biểu đề nghị, ngoài tư liệu về Đảng bộ cần bổ sung tư liệu về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của TX qua các thời kỳ; đặc biệt là Đề án đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế; cũng như bổ sung thêm các sự kiện về chính trị, về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội....để hoàn chỉnh cuốn sách đảm bảo tính khoa học.

Nội dung cuốn Lịch sử cũng cần nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng bộ TX trong từng giai đoạn, trong thực hiện phát triển toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; bổ sung phụ lục ảnh các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, những di tích, sự kiện, cá nhân, tập thể điển hình; bổ sung số liệu cụ thể, nổi bật đối với từng lĩnh vực, từng ngành....Các đại biểu cũng đề nghị Ban biên soạn bổ sung những vấn đề tác động vào TX; tác động vào tư duy, quan điểm chỉ đạo đối với sự phát triển của TX; những đánh giá của lãnh đạo Trung ương khi thăm và làm việc tại TX.....

Đồng chí Hồ Văn Vịnh - Bí thư Thị ủy phát biểu tại buổi Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Bí thư Thị ủy Hồ Văn Vịnh khẳng định; các đồng chí nguyên là lãnh đạo TX qua các thời kỳ về dự cuộc Hội thảo hôm nay chính là những nhân chứng sống động nhất, để Ban soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung vào cuốn Lịch sử. Ban biên soạn tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo TX qua các thời kỳ đã nghỉ hưu tại cuộc Hội thảo, cũng như những ý kiến đóng góp bằng văn bản của các đồng chí, để nghiên cứu, chắt lọc, bổ sung, chỉnh lý...đưa ra các phương án để lựa chọn, đưa vào các chương, mục, tiểu mục....cho phù hợp. Đồng chí Bí thư cũng yêu cầu; các chương, mục, cần nêu chủ trương, sự kiện lớn, những công trình, điển hình tiêu biểu của từng thời kỳ tác động đến sự phát triển của TX; những thành quả quan trọng, bài học kinh nghiệm trong từng  giai đoạn; khơi dậy tinh thần đoàn kết, sức dân trong xây dựng hệ thống chính trị; các cơ quan đơn vị, địa phương rà soát số liệu đảm bảo đúng, đủ, chính xác, để hoàn thành cuốn lịch sử đảm bảo tính khoa học, tính giáo dục.

Đồng chí yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo cần tiếp tục chủ động, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, siu tầm, thẩm định số liệu một cách chính xấc, cụ thể... đẩy nhanh tiến đột thực hiện, để cuốn Lịch sử Đảng bộ TX được xuất bản đúng kế hoạch đề ra.

Bùi Niên- Hồng Quảng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 224
Đã truy cập: 1151343