Quảng Yên: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức uốc phòng - an ninh đối tượng 4 (Khóa II) năm 2019

13/08/2019 17:22

Sáng 12/8, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thị xã Quảng Yên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 (Khóa II) năm 2019 cho 80 đồng chí là cán bộ công chức, viên chức, đảng viên thuộc các cơ quan cấp thị xã, Đại biểu HĐND cấp xã, phường và chức danh tương đương.

Trong thời gian học 4 ngày (12/8 – 15/8), các học viên sẽ được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế – văn hóa, tư tưởng và phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc"; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Cùng đó, các học viên cũng được truyền đạt nội dung chuyên đề: Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với Quốc phòng, an ninh trong tình hình mới…

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đảng viên thuộc các cơ quan cấp thị xã, Đại biểu HĐND cấp xã, phường trên địa bàn thị xã, đồng thời, nắm vững những nội dung cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ, tỉnh, huyện, biên giới quốc gia, và chủ quyền biển, đảo hiện nay. Từ đó, củng cố, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo Thị ủy Quảng Yên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 949
Đã truy cập: 1100345