Chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet

06/07/2017 09:00
          Để đấu tranh phòng chống với những quan điểm xuyên tạc, bịa đặt, chúng ta phải luôn ở thế chủ động: Chủ động phản bác, chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; chủ động làm chủ “trận địa thông tin”, nhất là các thông tin sai trái, quan điểm thù địch phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng Internet hiện nay.   

 

           Hiện nay, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các bình diện của đời sống xã hội, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng với những thủ đoạn hết sức thâm hiểm, phản động nhằm xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành quả cách mạng; nguy hiểm hơn cả là chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chủ trương thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện “diễn biến hòa bình” chia rẽ đoàn kết nội bộ, làm lung lay ý chí, tha hóa nhận thức của cán bộ, đảng viên từ đó dẫn đến những thay đổi về đường lối, chính sách - những biểu hiện của chuyển hóa. Các thế lực thù địch đang hàng ngày, hàng giờ tung ra nhiều tài liệu, bài viết, các ấn phẩm phản động, dựng chuyện, làm giả công văn giấy tờ, đơn nặc danh tới các cơ quan công quyền để khiếu nại tố cáo...tán phát ở khắp nơi thông qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt  thông qua mạng Internet. Đây là một hình thức chống phá cực kỳ nguy hiểm. 

 

Bởi vì, Internet có ưu thế vượt trội là: chứa đựng rất lớn lượng thông tin; tốc độ truyền tin nhanh, chuyển tải đơn giản, vừa thỏa mãn nhu cầu nghe - nhìn - đọc lại thỏa mãn sự tò mò, tác động nhanh vào giác quan của mỗi cá nhân. Lại tạo được niềm tin ban đầu vì ít nhiều đóng vai trò của một cơ quan báo chí cung cấp thông tin nhanh nhạy; nội dung phát tán trên diện rộng, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và khắc phục. Bên cạnh đó việc truy nhập các kênh thông tin độc hại trên Internet rất dễ dàng nhưng đến nay chưa có biện pháp ngăn chặn tích cực và triệt để từ các cơ quan quản lý an ninh mạng. Nhiều khi chỉ cần khởi động máy tính hoặc điện thoại thông minh có chức năng kết nối Internet các luồng thông tin độc hại đã hiện ra để lôi cuốn người đọc. Thực tế cho thấy thời gian qua không ít thông tin trên mạng đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, nhất là một bộ phận trí thức và thanh niên - đối tượng thường xuyên tiếp cận với phương tiện này. Cũng từ đó, một trong những hệ quả nguy hiểm của thủ đoạn này là gây mất phương hướng, sa sút niềm tin, làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng.

Để nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng internet, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, ổn định niềm tin của nhân dân cần  quán triệt và thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước với hệ thống thông tin đại chúng nói chung, internet nói riêng. Trong đó Đảng và Nhà nước cần tập trung vào định hướng những vấn đề cần đấu tranh, những nội dung cần đi sâu phân tích, lý giải, những mục tiêu cần phải đạt tới. Sự định hướng còn bao gồm cả việc kiểm tra không để lọt các bài, các ấn phẩm có nội dung xấu xuất hiện trên các trang mạng chính thống.

Hai là, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của các tầng lớp nhân dân, của cư dân mạng trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”nói chung, trên mạng internet nói riêng. Tập trung giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho toàn dân thấy được chống “diễn biến hòa bình”là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc quyết liệt, toàn diện trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh, đối ngoại từ đó tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phá hoại tư tưởng của địch.

Ba là, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia chống “diễn biến hòa bình” trên mạng internet. Phải huy động toàn xã hội, toàn dân tham gia cuộc đấu tranh này; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, ý thức tự giác, thành hành động tích cực trong phê phán, đấu tranh chống quan điểm sai trái. Tổ chức lực lượng trong các cơ quan chính quyền, quân đội, công an các cấp và trong các tổ chức chính trị, xã hội… thực hiện thường xuyên nhiệm vụ đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng internet.

Bốn là, tăng cường khả năng “tự đề kháng” trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Chủ động thông tin kịp thời, phong phú và có định hướng cho xã hội về các sự kiện, hiện tượng và vấn đề nảy sinh trong nước cũng như trên thế giới, đáp ứng một cách tích cực nhất nhu cầu nhận thức, thị hiếu chính đáng của nhân dân. Thông qua đó để định hướng tư tưởng, hướng dẫn nhận thức, tạo dư luận xã hội tích cực nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội, nâng cao khả năng chống “tự diễn biến”, khả năng “tự đề kháng” với những âm mưu “diễn biến hòa bình”của địch.

Năm là, đổi mới hình thức, phương pháp đấu tranh chống diễn biến hòa bình”. Đổi mới phương pháp, mở rộng các phương thức thông tin truyền thông đa dạng, phong phú, sinh động, giàu sức thuyết phục. Có thể thành lập một website với tư cách là cổng thông tin, diễn đàn mở để trao đổi các ý kiến, quan điểm khác biệt. Khuyến khích mọi tầng lớp dân cư xây dựng các trang blog cá nhân và tham gia trên các trang mạng xã hội như facebook, twitter tạo diễn đàn tranh luận, trực tiếp đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

                                          


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 836
Đã truy cập: 2548839