Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 04/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

24/12/2016 09:00

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 684
Đã truy cập: 1990010