Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2 (1930-2017) Đón Xuân mới vẹn tròn niềm tin yêu

02/02/2017 11:00
 Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước chuyển biến quyết định của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 87 năm qua, nhân dân ta đã vượt qua chặng đường đấu tranh cực kỳ khó khăn, gian khổ để giành được những thắng lợi thật vẻ vang. Với Cương lĩnh và đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, Đảng ta đã huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Trong dòng chảy vĩ đại ấy, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã có những đóng góp không nhỏ.

Tự hào với những thành quả mới

Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh thêm vui mừng, phấn khởi với những thành công vang dội của năm 2016. Trong đó, ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết XII của Đảng, Quảng Ninh đã củng cố xây dựng Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết, mạnh mẽ hơn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thiện và ban hành các quy chế làm việc theo hướng phân cấp cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ mối quan hệ trong xử lý công việc. Đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ làm căn cứ triển khai và kiểm điểm trách nhiệm. Xây dựng chương trình công tác toàn khoá, công tác năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chương trình kiểm tra, giám sát theo tinh thần bám sát mục tiêu Đại hội XIV và chủ đề công tác năm. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” theo hướng kiên trì các mục tiêu, giải pháp đã đề ra; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để từng bước hoàn thiện. Cụ thể, tỉnh đã kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND các cấp gắn với thực hiện nhất thể hoá chức danh theo lộ trình: Thực hiện Bí thư cấp uỷ kiêm Chủ tịch HĐND cấp huyện ở 7/14 địa phương (50%), kiêm chủ tịch UBND tại 2/14 địa phương; Bí thư cấp uỷ kiêm chủ tịch HĐND cấp xã ở 75/186 xã, phường, thị trấn (40,3%), kiêm chủ tịch UBND ở 76/186 xã, phường, thị trấn (40,9%); ở cấp thôn thực hiện kiêm nhiệm gần 40% các chức danh bí thư kiêm trưởng thôn hoặc trưởng ban công tác mặt trận; Chủ nhiệm UBKT kiêm Chánh Thanh tra ở 8 địa phương (57%); Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ ở 8 địa phương (57%); Trưởng (phó) Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ở 13 địa phương (92,9%). Đến nay, đã có 12/14 địa phương thực hiện mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở 12/14 địa phương cấp huyện.

 

Cùng với những chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt theo Nghị quyết năm 2016. Trong đó, kinh tế tăng trưởng đạt 10,1%; cả ba khu vực dịch vụ, công nghiệp xây dựng và nông lâm nghiệp đều có bước tăng trưởng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ (từ 39,8% năm 2015 lên 41,2% năm 2016); GRDP bình quân đầu người tăng 7,3% cùng kỳ. Các công tác trọng tâm theo chủ đề năm 2016 được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và bước đầu phát huy hiệu quả. Nhiều công trình, dự án đã và đang được tích cực hoàn thiện sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo của tỉnh, tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tới. Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục đào tạo, y tế, thể thao, bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm, các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng các sự kiện chính trị, lễ hội và hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than diễn ra trang trọng, an toàn; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao; đồng bào vùng dân tộc thiểu số được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,02%. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng và có hiệu quả cụ thể.

 

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Đọc trao tặng cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016. Ảnh: baoquangninh.com


Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Hân hoan chào xuân mới Đinh Dậu 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh càng nhân thêm niềm tin khi tỉnh nghiêm túc, tích cực triển khai thực hiện hàng loạt những nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng như: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh... Đặc biệt, việc học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) được tỉnh coi là yêu cầu quan trọng hàng đầu, để làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Ngày 12-12-2016, Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 93-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết. Trong đó nêu rõ: Các cấp uỷ tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện từng nghị quyết, kết luận phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị; yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên; trước hết người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động học tập, hiểu rõ, đầy đủ các nội dung cơ bản của nghị quyết. Cùng với việc học tập, quán triệt Nghị quyết, Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ các cấp xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, tổ chức đảng và phân công cụ thể để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết. Về tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Đọc đã yêu cầu các tập thể phải xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và công tác kiểm điểm hằng năm, đột xuất. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng, tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao, nỗ lực lớn.

Cùng với đó, Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với 4 nhóm chỉ tiêu và 18 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó xuất phát từ tình hình thực tiễn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất xác định chủ đề công tác năm 2017 là: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”. Nghị quyết cũng xác định mục tiêu tổng quát năm 2017 là “tiếp tục kiên trì giữ vững ổn định phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, nâng cao tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ. Bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tạo chuyển biến tích cực có tính căn bản trong ý thức, nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và nhân dân cùng xây dựng xã hội kỷ cương - văn hoá - văn minh, là điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ - công nghiệp, văn minh - hiện đại vào năm 2020”.

Với quyết tâm cao, tin rằng Quảng Ninh thực hiện thành công các mục tiêu đã đặt ra và tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt, xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh.


Hữu Kiên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1038
Đã truy cập: 2021486