Kết quả chủ yếu kỳ họp thứ II HĐND tỉnh khóa XII

29/07/2016 15:00
Từ ngày 25 đến 27/7/2016, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh đã diễn ra Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2016-2021). Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các tổ chức, cơ quan chức năng, với 57 ý kiến tại tổ và 7 ý kiến tạihội trường (trên tổng số 17 đại  biểu đăng ký phát biểu).

 Tiến hành chất vấn về một số vấn đề cử tri quan tâm như: Việc thu hồi, cải tạo đất nông nghiệp bị ngập tại thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ; về tình trạng khai thác cát trái phép; về tình trạng thiếu bác sĩ tuyến cơ sở... Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh đã mời 50 đoàn viên, học sinh tiêu biểu tham dự kỳ họp để định hướng lý tưởng, hoài bão, trách nhiệm với quê hương, đất nước góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, thanh thiếu niên trên địa bàn. Với sự thống nhất cao, Hội đồng nhân dân tỉnh đã và thông qua 18 nghị quyết gồm:

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016:

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua một số nhiệm vụ, giải pháp cần quan tâm trong thời gian tới như sau: (1) Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế; (2) Tiếp tục thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược; (3) Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; (4) Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; (5) Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; (6) Tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; (7) Tăng cường công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; (8) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; tích cực triển khai chủ đề năm 2016.

(2) Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020.

(3) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt 1 năm 2016. Thông qua danh mục 150 dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt I năm 2016); trong đó: 134 dự án cần sử dụng 201,64 ha đất trồng lúa; 15 dự án cần sử dụng 55,28 ha đất rừng phòng hộ và 06 dự án cần sử dụng 23,75 ha đất rừng đặc dụng. Thông qua danh mục 289 dự án thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 điều 62 Luật Đất đai năm 2013 với tổng diện tích 3.120,40 ha.

(4) Nghị quyết về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, gồm: khung giá quyền sử dụng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất là rừng tự nhiên; khung giá quyền sử dụng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là rừng trồng; khung giá quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng.

(5) Nghị quyết về việc ban hành chính chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2017. Theo đó, Nhà đầu tư được nhận ưu đãi và hỗ trợ là doanh nghiệp thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, đầu tư vào các dự án nông nghiệp đặc thù của tỉnh.

          (6) Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2016.

 (7) Nghị quyết về việc sửa đổi quy định khung mức thu lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú và bãi bỏ quy định thu lệ phí chứng minh nhân dân. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2016.

(8) Nghị quyết về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2016.

(9) Nghị quyết bãi bỏ một số quy định về thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại Nghị quyết 173/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân  tỉnh và Nghị quyết 158/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, bãi bỏ các quy định về phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại Nghị quyết số 173/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 và Nghị quyết số 158/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh; bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 158/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2016. Việc bãi bỏ các quy định đã nêu trong Nghị quyết này được áp dụng kể từ ngày 05/6/2016.

(10) Nghị quyết thông qua Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

(11) Nghị quyết về việc quy định một số chính sách ưu đãi đối với Trường trung học phổ thông Chuyên Hạ Long và công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế giai đoạn 2016 - 2020. Thời gian thực hiện: Từ năm học 2016 - 2017 đến hết năm học 2020 - 2021.

(12) Nghị quyết về việc quy định chế độ chi cho giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ thỉnh giảng tại trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2016 - 2020.

(13) Nghị quyết về việc quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 - 2021. Theo đó, quy định mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên. Cụ thể năm học 2016 - 2017, đối với cấp học mầm non, vùng thành thị 125.000đ/tháng/học sinh; vùng nông thôn 50.000đ/tháng/học sinh, vùng miền núi 20.000đ/tháng/học sinh. Đối với cấp THCS, vùng thành thị 60.000/tháng/học sinh, vùng nông thôn 30.000đ/tháng/học sinh, vùng miền núi 15.000đ/tháng/học sinh. Đối với cấp THPT, 125.000đ/tháng/học sinh, vùng nông thôn 50.000đ/tháng/học sinh, vùng miền núi 20.000đ/tháng/học sinh. Từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021 trở đi, mức học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo; UBND báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định điều chỉnh mức học phí.

(14) Nghị quyết về việc bổ sung nội dung một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo để áp dụng cho một số đối tượng và địa bàn đặc thù của tỉnh. Theo đó, bổ sung đối tượng hỗ trợ, bao gồm: Trẻ em mẫu giáo 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ là người dân Làng chài Hạ Long có hộ khẩu thường trú tại khu 8, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long; trẻ em mẫu giáo 3 - 4 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ là người dân Làng chài Hạ Long có hộ khẩu thường trú tại khu 8, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long. Thời gian hỗ trợ học hè: Theo thời gian thực tế học hè nhưng không quá 02 tháng/năm.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/9/2016; riêng chính sách cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học là con em người dân Làng chài Hạ Long có hộ khẩu thường trú tại khu 8, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long thực hiện đến ngày 31/12/2020.

(15) Nghị quyết về việc công nhận các xã đảo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 11 xã, thị trấn của các địa phương được công nhận là xã đảo: Hải Hà có 01 xã Cái Chiên; Vân Đồn có 05 xã: Ngọc Vừng, Thắng lợi, Quan Lạn, Minh Châu, Bản Sen; Cô Tô có 02 xã Đồng Tiến, Thanh Lân và 01 thị trấn; Móng Cái có 02 xã: Vĩnh Trung, Vĩnh Thực.

(16) Nghị quyết về việc quyết định tổng biên chế viên chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2017. Theo đó, tổng biên chế viên chức sự nghiệp là 26.770 biên chế; hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 366 chỉ tiêu (giao cho các đơn vị sự nghiệp). Nghị quyết xác định: Đồng ý tạm giao trong dự toán ngân sách năm 2017 một khoản kinh phí cần thiết để bố trí hợp đồng lao động như năm 2016 cho ngành Giáo dục - Đào tạo, Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện và một số đơn vị thành lập, bổ sung nhiệm vụ mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

(17) Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng làm việc ở các Trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp.

(18) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn./.   


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1115
Đã truy cập: 2021563