Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Chủ động điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

13/08/2014 17:00
 Thực tế cho thấy có nơi khi “điểm nóng” xảy ra, thì cấp uỷ và chính quyền cơ sở, thậm chí kể cả cấp trên cơ sở mới thấy sự “hụt hẫng” trong nắm bắt thông tin và lúc này mới nhận ra sự chậm trễ trong xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH). Vì vậy, nơi nào cấp uỷ Đảng quan tâm công tác này thì ở nơi đó không hoặc ít xảy ra điểm nóng. Những năm qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ việc gây rối trật tự công cộng, một số vụ việc phức tạp gây bất ổn định xã hội. Tất cả những vụ việc ấy đều xuất phát từ việc xem nhẹ hoặc chưa quan tâm đầy đủ đến công tác nắm bắt và định hướng DLXH.

 

Cán bộ và nhân dân huyện Đông Triều nghiên cứu, điền phiếu điều tra xã hội học do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai.

 

Thấy được vấn đề này, Thường trực Tỉnh uỷ giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ là cơ quan tham mưu về công tác điều tra xã hội học, nắm bắt và định hướng DLXH. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu và được Thường trực Tỉnh uỷ ra Quyết định số 730-QĐ/TU ngày 10-7-2012 ban hành Đề án xây dựng đội ngũ cộng tác viên DLXH tỉnh giai đoạn 2012-2015. Tỉnh uỷ cũng ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra và định hướng DLXH trên địa bàn tỉnh, như: Quyết định số 1503-QĐ/TU ngày 27-6-2014 về việc ban hành quy định công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra và định hướng DLXH; thành lập đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh.

Triển khai chỉ đạo của Tỉnh uỷ, mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên được các cấp uỷ đảng chỉ đạo thành lập rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở và các ngành, đoàn thể với tổng số 8.630 đồng chí. Trong đó, mạng lưới báo cáo viên do các cấp uỷ đảng thành lập là 4.280 đồng chí; MTTQ, đoàn thể và các cơ quan nhà nước thành lập là 4.350 đồng chí. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo, nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng, nghiệp vụ cộng tác viên DLXH, nghiệp vụ viết tin... Đội ngũ này đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cũng từ đội ngũ này, những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, chính trị ở các đơn vị, địa phương đã được phản ánh kịp thời, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin và kịp thời đề ra biện pháp xử lý thích hợp, hạn chế để xảy ra các điểm nóng.

Từ năm 2010 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ động phối hợp tổ chức 9 cuộc điều tra xã hội học với số lượng 17.533 phiếu tập trung vào các nội dung: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; quản lý đất đai; trước và sau khi triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI); công tác quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh than trên địa bàn; kết quả bầu cử Quốc hội; sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và về đời sống công nhân ngành Than.

Các kết quả điều tra xã hội học đều phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Tuy đó chưa phải là căn cứ duy nhất hay hoàn toàn đúng đắn, song kết quả điều tra là căn cứ quan trọng để qua đó cung cấp dữ liệu giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước các cấp kịp thời chấn chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những chính sách, những việc làm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trên địa bàn tỉnh có một số vụ việc phức tạp nảy sinh ở các địa phương, đơn vị đã được đội ngũ cộng tác viên DLXH các cấp phản ánh kịp thời với các cấp uỷ Đảng để có phương án xử lý hiệu quả, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách sát thực, có tính khả thi cũng như có định hướng đối với DLXH, góp phần quan trọng trong củng cố niềm tin và đồng thuận trong nhân dân, tạo sự ổn định chính trị - tư tưởng.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm bắt và định hướng DLXH cần nhận thức rõ về vai trò, vị trí, chức năng của DLXH và sự cần thiết phải nắm bắt DLXH. Trên cơ sở chủ động, tích cực nắm bắt DLXH một cách khoa học và thường xuyên, việc ra quyết định quản lý mới đảm bảo phù hợp. Cần xác định rõ nguyên tắc toàn Đảng làm công tác tư tưởng, trước hết là của cấp uỷ các cấp, của đồng chí bí thư cấp uỷ. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp và báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng chuyên trách, nòng cốt thường xuyên tham mưu cho các cấp uỷ xử lý các vấn đề liên quan đến tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Việc nắm bắt và định hướng DLXH không chỉ là công việc của ngành chuyên môn, của cán bộ tuyên giáo mà cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng DLXH.

Các cấp uỷ cần chú trọng việc nắm bắt và định hướng DLXH qua các phương tiện thông tin đại chúng, vì đây là cơ quan ngôn luận của Đảng và diễn đàn của nhân dân. Thông qua các phương tiện truyền thông, các tầng lớp nhân dân bày tỏ tâm tư, thái độ, nguyện vọng trước các sự kiện, các vấn đề xã hội và các nội dung liên quan đến các chủ trương, chính sách và sự lãnh đạo, quản lý. Cuối cùng, cần tăng cường hơn nữa việc nắm bắt và định hướng DLXH thông qua điều tra, khảo sát DLXH, đặc biệt là đối với những vấn đề bức xúc đang đặt ra.

 

Lê Thị Minh Huệ (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 339
Đã truy cập: 2350293