Sự thống nhất giữa nói và làm trong phong cách Hồ Chí Minh

10/05/2012 09:00
Phong cách của Bác – phong cách Hồ Chí Minh có nội dung rộng lớn. Trong bài viết này chỉ đề cập một điểm trong nội dung phong cách Hồ Chí Minh, đó là “Lời nói đi đôi với việc làm”.

Lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm những bài phát biểu, bài nói chuyện, diễn văn, bài báo, bài viết cũng như các chỉ thị, các quyết định của Người. Như vậy, thực chất lời nói ở đây bao hàm nội dung lý luận và quan điểm tư tưởng thể hiện chủ trương, đường lối do Người vạch ra. Việc làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hiểu là các biện pháp tổ chức, những hoạt động nhằm thực hiện chủ trương, đường lối mà Người vạch ra.

Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Lời nói đi đôi với việc làm” đã trở thành một thói quen trong cuộc sống, một nề nếp trong hoạt động cách mạng. Lời nói và việc làm như hòa làm một, như đồng nghĩa, không tách rời. Ở đây chỉ xin đi sâu vào một số điểm cụ thể chứng minh cho sự thống nhất giữa lời nói và việc làm của Bác. Đó là “Nói thì phải làm”. Điều đó vừa có tính nguyên tắc, vừa là sự đòi hỏi cao đối với người cách mạng mà chính Người đã thực hiện từ những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước.

Chúng ta đều biết, khi còn là một thiếu niên 15 tuổi, Hồ Chủ tịch đã có chí chống thực dân Pháp, muốn giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ. Tuy còn nhỏ, Người đã suy nghĩ đến việc lựa chọn con đường cứu nước, cứu dân. Trước cảnh nước mất nhà tan, Bác đau với nỗi đau của dân tộc, quyết tâm tìm một con đường cứu nước đúng đắn.

Đến Phan Thiết dạy học năm 1910 – 1911, sau đó vào Sài Gòn, với quyết tâm lớn là tìm cách ra nước ngoài để tìm đường cứu dân cứu nước. Bác phải khắc phục nhiều khó khăn. Bác nói với người bạn “Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi”. Suốt ba mươi năm bôn ba ở nước ngoài, phải sống trong những điều kiện hết sức khó khăn, phải đi rất nhiều nơi, phải làm bất cứ việc gì khi cần. Bác vẫn kiên trì thực hiện quyết tâm của mình. Ba mươi năm ấy là thực tiễn việc làm chứng minh cho lời nói và quyết tâm của Bác.

Khi đã trở thành lãnh tụ của Đảng, của dân tộc, trong mọi công việc của cách mạng và trong cuộc sống hằng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ phong cách nói và làm. Bác không chỉ quan tâm đến việc lớn như đề ra chủ trương, đường lối chiến lược, chính sách mà rất chú ý đến việc biến những chủ trương, đường lối đó thành hiện thực. Bác nói rất giản dị, dễ hiểu, cụ thể, kèm theo những biện pháp để thực hiện. Người dạy: “kế hoạch mười phần, biện pháp cụ thể phải hai mươi phần và quyết tâm chỉ đạo thực hiện sát sao phải ba mươi phần”.

Sau cách mạng Tháng tám năm 1945, nạn đói đe doạ toàn dân tộc ta, lúc đó, Bác chỉ rõ: “Nạn đói là một trong ba thứ giặc cần phải chống ngay”. Ngoài biện pháp chủ yếu là phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Người đề ra ba biện pháp thực hiện cụ thể: Mỗi người cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba bữa, đem gạo đó (mỗi bữa 1 bơ) để cứu dân nghèo” và tự Bác khẳng định: “Tôi xin thực hiện trước”.

Khi kêu gọi đồng bào tăng gia sản xuất, bản thân Bác hàng ngày gương mẫu thực hiện. Từ khi ở chiến khu Việt Bắc cũng như lúc sống và làm việc tại Hà Nội, cứ sau giờ làm việc, Bác cuốc đất trồng rau, tự tay Bác chăm sóc cây trái trong vườn. Bác tham gia chống hạn với đồng bào và làm nhiều việc khác có ý nghĩa nêu gương cho mọi người.

Với tầm nhìn và chiến lược toàn diện. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người” và yêu cầu mọi cấp, mọi ngành thực hiện trước nhất là đầy đủ nhất. Mở đầu tết trồng cây, Bác kêu gọi mọi người tham gia:

“Mùa xuân là tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”

Vào ngày 11/01/1960, tự tay Bác trồng cây đa ở công viên Bẩy Mẫu (nay là công viên Lênin), mở đầu phong trào “Tết trồng cây” do Người phát động. Từ đó, hàng năm Bác đến tham gia tết trồng cây, tạo ra một phong trào “trồng cây gây rừng” chung trong toàn quốc. Về “trồng người”, Bác là người Việt Nam đầu tiên vun trồng những hạt giống cách mạng từ những thanh niên yêu nước. Tổ chức “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội” do Người sáng lập năm 1925 là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhờ có sự giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối và phương pháp cách mạng nên hầu hết cán bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội đều trở thành những người cộng sản chân chính và những cán bộ cốt cán của Đảng ta.

Vì vậy, trong công việc trồng người, đặc biệt phải bồi dưỡng đạo đức cách mạng , theo Bác: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”, “không có đạo đức cách mạng thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Trong công việc trồng người, Bác đặc biệt chú ý đến đội ngũ thanh thiếu niên, “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là nhờ vào các cháu thanh niên”.

Trước khi qua đời, Bác còn căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta phải chăm lo “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Cả đời Bác, Bác quan tâm đến việc xây dựng con người, vì con người là các gốc của cách mạng, là quyết định của mọi sự thành công. Gần nửa cuộc đời bôn ba hải ngoại, chịu bao cảnh đắng cay, gian khổ tìm con đường cách mạng chân chính, Bác vẫn một mực trung thành với Tổ quốc, với nhân dân. Khi giành được độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân, Bác vẫn sống cuộc sống giản dị như bao người dân Việt Nam khác.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Bác ăn ở giản dị như mọi người. Khi hoà bình lập lại, Bác về ở và làm việc tại thủ đô, Bác vẫn giữ cuộc sống thanh bạch và giản dị, Bác chỉ ở ngôi nhà sàn gỗ đơn sơ và ít đồ dùng đơn giản đủ tiện nghi cho cuộc sống của một người dân bình thường nhất. Vẫn đôi dép cao su, vẫn bộ quần áo ka ki bạc màu giản dị “ở chiến khu trong cơ quan, Hồ Chủ tịch thường mặc bộ đồ xanh, chân đi đất; về Hà Nội Người mặc bộ đồ ka ki, chân đi giầy vải.

Đi đôi với xây dựng và rèn luyện đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người triệt để chống chủ nghĩa cá nhân, vì chủ nghĩa cá nhân là trái ngược, là kẻ thù của đạo đức cách mạng. Thấy cán bộ, Đảng viên có biểu hiện thoái hoá, Bác kịp thời nhắc nhở: “Có những đồng chí hay cố tình kiêu ngạo cho mình là cựu chính trị phạm, là người của mặt trận thì giỏi hơn ai hết, ai cũng không bằng mình” và căn dặn: “Chớ có tự kiêu, tự mãn xa rời quần chúng”.

Có thể kể rất nhiều những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức cách mạng của Bác Hồ. Thực tế cuộc sống giản dị, trong sáng của Bác là câu chuyện sinh động nhất về tấm gương đó, là một vị lãnh tụ vĩ đại, song Bác rất giản dị, nêu tấm gương sáng về cần - kiệm - liêm - chính. Chủ tịch Hồ Chí Minh mọi suy nghĩ, mọi việc làm đều vì lợi ích của dân, của nước: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh”. Quan điểm đó nhất quán ở trong con người của Bác và được thể hiện: Trong tư duy thì suốt đời chiến đấu vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc nhân dân. Trong hoạt động thì dũng cảm kiên cường, quyết chiến quyết thắng, hy sinh quên mình; trong quan hệ xã hội thì hết lòng chăm sóc đồng bào, đồng chí, đối xử bình đẳng, chân tình đầy tình nhân ái.

Quan điểm quần chúng của Bác chẳng những thể hiện trong việc lớn có quan hệ đến quốc kế dân sinh mà còn thể hiện trong lời nói, trong việc làm, trong sinh hoạt của người. Khi trời nắng, nghĩ đến số bộ đội đơn vị phòng không đang ngày đêm canh gác bầu trời thủ đô. Bác đã giành số tiền tiết kiệm của mình gửi cho bộ đội phòng không để thêm tiền mua nước uống trong những ngày hè nóng bổng của thời kỳ chiến tranh phá hoại. Người chia quà cho các cháu thiếu niên, tặng lụa cho các cụ già trên 100 tuổi. Hiện nay, ở Bảo tàng Hồ Chí Minh còn lưu giữ một số tài liệu liên quan đến việc làm này. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nghĩ đến dân. Người nói: “Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều do mồ hôi nước mắt của dân mà ra”. Vì vậy, trong mọi việc làm, Người luôn có ý thức tiết kiệm, tránh thiệt hại cho dân.

Trong thời điểm hiện nay, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi đảng viên, cán bộ, công nhân viên – lao động, hãy tự soi, rọi bản thân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mỗi cá nhân hãy bằng hành động “tích cực học tập, nổ lực làm theo” , góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”.

Phong TTCTTG suu tam


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 598
Đã truy cập: 3022979