Đảng bộ Huyện Hoàng Bồ thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

07/09/2011 16:00
Hoành Bồ là một huyện miền núi ven biển, địa bàn rộng tiếp giáp với các huyện Ba Chẽ, Thị xã Cẩm Phả, Thành phố Hạ Long, huyện Sơn Động - Bắc  Giang và Thị xã Uông Bí. Đảng bộ có 34 chi đảng bộ trực thuộc và 148 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Thực hiện  sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh, Ban chỉ đạo cuộc vận động huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tới từng chi đảng bộ các cơ quan đơn vị trong toàn huyện.

 

 

Năm 2009 với mục đích tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức và hiệu quả hành động của cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, của đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; Tiếp tục đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, trong đó chú trọng khâu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp huyện đã chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở rà soát, bổ sung hoàn thiện những tiêu chí về chuần mực đạo đức thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí quan liêu, cải cách hành chính đề ra trong năm 2007, 2008; xây dựng nội dung chương trình làm theo gương Bác theo hướng cụ thể, thiết thực sát với công việc được giao của mỗi tập thể, mỗi cá nhân trong từng cơ quan đơn vị. Lựa chọn 6 đơn vị làm điểm của cuộc vận động năm 2009 để rút kinh nghiệm.

 

 

 

 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phương châm gần dân,  học dân, hiểu dân, nắm vững tâm tư nguyện vọng của nhân dân; thực hiện chủ trương cấp uỷ huyện nắm tới cơ sở, cấp uỷ cơ sở nắm vững tới từng hộ dân,  Ban Thường vụ huyện uỷ đã phân công các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện, trưởng phó các Ban xây dựng đảng, đoàn thể nhân dân huyện theo dõi chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở. Theo đó, ngày mồng ba hàng tháng các đồng chí cán bộ chuyên viên các ban xây dựng đảng, văn phòng huyện uỷ, trưởng phó các đoàn thể cùng với thường trực huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện đi dự sinh hoạt với các chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở xã thị trấn trên địa bàn. Qua đó nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên và nhân dân, giúp cấp uỷ cơ sở tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện còn thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân, tuyên truyền giải thích chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tự giác chấp hành, đồng thời chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Vì vậy trong thời gian qua, Hoành Bồ đã giảm hẳn đơn thư khiếu kiện vượt cấp kéo dài, không có tình trạng khiếu kiện đông người hoặc điểm nóng về khiếu kiện. Thường trực Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện định kỳ tổ chức giao ban các bí thư chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở 6 tháng một lần để nghe phản ảnh tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Qua đó thể hiện vai trò lãnh đạo sát sao của huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện, trực tiếp giải quyết khó khăn ngay tại cơ sở đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân để có những giải pháp kịp thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bộ đảng viên và nhân dân. Qua hội nghị này còn là một lần tập huấn kỹ năng lãnh đạo, giúp cho các đồng chí bí thư chi bộ có dịp trao đổi học tập kinh nghiệm lãnh đạo, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư chi bộ. Chính vì vậy trong hơn hai  năm qua, năng lực lãnh đạo của bí thư chi bộ nhất là chi bộ nông thôn được nâng lên rõ rệt, chi bộ lãnh đạo toàn diện hơn, cụ thể hơn. Vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của đồng chí bí thư chi bộ được thể hiện rõ nét hơn. Hầu hết các chi bộ đều thực hiện phân công đảng viên phụ trách tới từng hộ dân, hàng tháng mỗi đảng viên có báo cáo với chi bộ những vấn đề nảy sinh trong cụm dân cư được phụ trách. Năm 2009, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo phân công cán bộ phụ trách và dự sinh hoạt chi bộ thôn khu, ban Thường vụ huyện uỷ tiếp tục phân công cán bộ dự sinh hoạt và theo dõi chỉ đạo đối với các chi bộ thuộc khối cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra việc ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ, nội dung sinh hoạt của chi bộ cũng được đổi mới theo phương châm ngắn gọn, hiệu quả, đi sâu sinh hoạt theo chuyên đề, chủ đề, gắn cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, địa phương, đơn vị.  

  Trong tháng 7/2009, Ban chỉ đạo cuộc vận động đã kiểm tra một số chi  đảng bộ cơ quan đơn vị trên địa bàn. Qua kiểm tra, các đơn vị đều triển khai cuộc vận động  nghiêm túc thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự kính trọng và tình cảm đối với Bác Hồ kính yêu. Mỗi đơn vị tuỳ theo chức năng nhiệm vụ được giao để xây dựng nội dung chương trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thiết thực, hiệu quả: Đảng bộ thị trấn Trới đã chọn bộ phận "Một cửa" thuộc Uỷ ban nhân dân làm đơn vị điển hình. Tại đây, bộ phận này đã xây dựng chương trình làm theo gương Bác cho cán bộ nhân viên với nội dung cụ thể như: trong giao tiếp, giữ thái độ tận tình, đúng mực, chân thành, lễ phép; không hỏi và trả lời trống không khi giao tiếp, không sách nhiễu gây phiền hà cho người đến giao dịch. Trong giải quyết công việc: mỗi cán bộ công chức phải coi nhu cầu của nhân dân, của tổ chức, doanh nghiệp như nhu cầu của chính mình, đảm bảo đúng quy định; trả kết quả theo phương châm: nhanh, đúng, đầy đủ; Phải công khai xin lỗi công dân khi mình có lỗi; Giành thời gian hợp lý hướng dẫn tư vấn pháp luật cho công dân; tôn trọng lắng nghe và tiếp thu ý kiến phản ánh của nhân dân… hàng tháng bộ phận họp kiểm điểm rút kinh nghiệm những việc làm trong tháng và đề ra nhiệm vụ cho tháng sau.

 

 

  Đảng bộ Công an huyện xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện cuộc vận động hàng tháng cụ thể từng nội dung học tập cho cán bộ chiến sĩ, gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện 6 điều Bác dạy đối với Công an nhân dân. Phân công cán bộ chiến sĩ thường xuyên bám sát cơ sở, nắm vững tình hình an ninh nông thôn, trật tự trên địa bàn.

 

 

Chi bộ chi cục thuế Hoành Bồ xây dựng chỉ tiêu thi đua gắn thực hiện Cuộc vận động với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Hàng tháng có chấm điểm thi đua và bình xét để khen thưởng kịp thời theo loại A,B,C để tính lương và tiền thưởng. Do đó đã động viên khuyến khích cán bộ nhân viên tích cực thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2009, mặc dù thực hiện cơ chế miễn giảm thuế cho Doanh nghiệp song thu ngân sách trên địa bàn huyện vẫn đạt 83% so với dự toán tỉnh giao và 70,74% dự toán huyện xây dựng.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cuộc vận động, việc xây dựng điển hình tiên tiến ở các cơ quan đơn vị cũng còn hạn chế, chưa giới thiệu được nhiều cá nhân  điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một số đơn vị còn lúng túng trong việc lựa chọn và xây dựng điển hình tiên tiến để làm gương cho mọi người học tập và làm theo. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo cuộc vận động huyện Hoành Bồ đang tích cực chỉ đạo các đơn vị học tập chuyên đề “nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Trong đó chú trọng việc xây dựng chương trình làm theo tấm gương đạo đức của Bác về hết lòng hết sức  phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên công chức trên địa bàn. Lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiến tới sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động cấp huyện./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 914
Đã truy cập: 2923445