Kiểm tra thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

07/09/2011 16:00

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 30/3/2009 "về kế hoạch thực hiện Cuộc vận động năm 2009"  và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ vể kiểm tra sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động.

 

 

1. Nội dung kiểm tra

 

Tập trung vào một số điểm cơ bản Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo điểm đề cập trong Hướng dẫn số 04-HD/BCĐ ngày 29/9/2008; một số nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày30/3/2009 và Huớng dẫn số 95-HD/BTG ngày 07/9/2009 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; cụ thể theo các nội dung sau:

- Việc rà soát, bổ sung, xây dựng hoàn thiện tiêu chí chuẩn mực đạo đức, thực hành tiết kiệm, các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị.

- Các văn bản đăng ký của các đồng chí cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (theo tiêu chí, nội dung chủ đề cuộc vận động năm 2008, 2009).

- Công tác chỉ đạo chỉ đạo điểm.

- Việc xét, đánh giá, cung cấp thông tin danh sách các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiêu biểu cá nhân và tập thể cho Ban chỉ đạo cấp trên và các cơ quan thông tin, truyền thông.

- Kết quả triển khai chuyên đề năm 2009 và đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác và triển khai đẩy mạnh cuộc vận động về chủ đề nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của địa phương, đơn vị.

 

 

2. Thành phần

 

 

 

 

 

a) Đoàn kiểm tra của tỉnh

 

 

 

- Trưởng đoàn : đồng chí Nguyễn Đình Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh.

 

 

- Các Uỷ viên: 02 cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, 01 cán bộ Văn phòng Tỉnh uỷ (thành viên tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh).

 

 

 

- Kính mời Thường trực Tỉnh uỷ và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh được phân công chỉ đạo các đơn vị tham dự.

 

 

b) Ban Chỉ đạo Cuộc vận động được kiểm tra

 

 

 

- Thành phần: Trưởng (hoặc) phó trưởng Ban Chỉ đạo; trưởng Ban Tuyên giáo; các uỷ viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động của địa phương, đơn vị.

Tại  các sở Y tế, Kế hoạch Đầu tư và Tỉnh đoàn, mời đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh cùng tham dự.

- Địa điểm làm việc : do Ban Chỉ đạo huyện, thị, thành phố, ngành bố trí.

 

 

3. Lịch kiểm tra tại các ngành, địa phương

 

 

 

 

 

a) Các đơn vị tỉnh chỉ đạo điểm:

 

 

- Đối với các Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đảng uỷ Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ninh: Đoàn kiểm tra làm việc tại Ban Chỉ đạo của ngành; cụ thể:

 

 

 

+ Sở Y tế: 1/2 ngày, từ 8h00' - 11h30' ngày 01/10/2009.

+ Công an tỉnh: 1/2 ngày, từ 13h00' - 16h30' ngày 01/10/2009.

+ Tỉnh đoàn: 1/2 ngày, từ 8h00' - 11h30' ngày 02/10/2009.

+ Sở Kế hoạch và Đầu từ: 1/2 ngày, từ 13h00' - 16h30' ngày 02/10/2009.

- Đối với Đảng uỷ Than Quảng Ninh, đoàn kiểm tra làm việc 02 ngày từ 8h00' ngày 06/10/2009 đến 16h30' ngày 07/10/2009; địa điểm và lịch làm việc cụ thể ở cơ sở  do Ban Chỉ đạo đảng uỷ bố trí (trong đó có 01 buổi làm việc tại Ban Chỉ đạo, 03 buổi đoàn làm việc với 03 chi, đảng bộ cơ sở).

 

 

b) Các huyện, thị xã, thành phố :

Tại mỗi địa phương, đoàn kiểm tra làm việc với Ban Chỉ đạo cấp huyện; trực tiếp kiểm tra và làm việc với 01 đảng bộ cơ sở do địa phương bố trí; cụ thể:

- Huyện Tiên Yên: 01 ngày, từ 8h30' ngày 08/10/2009.

- Thành phố Móng Cái: 01 ngày, từ 8h00' ngày 09/10/2009.

- Huyện Đông Triều: 01 ngày, từ 8h30' ngày 14/10/2009.

- Huyện Hoành Bồ: 01 ngày, từ 8h30' ngày 15/10/2009.

- Thị xã Cẩm Phả: 01 ngày, từ 8h00' ngày 16/10/2009.

 

 

4. Phương pháp làm việc

 

 

 

- Đoàn nghe đồng chí Trưởng (hoặc Phó) Ban Chỉ đạo của đơn vị trình bày báo cáo việc triển khai, thực hiện cuộc vận động (2007 - 2009); trong đó có các nội dung nêu ở mục 1 và nghe ý kiến phát biểu bổ sung của các thành viên tham dự buổi làm việc.

- Đoàn trực tiếp kiểm tra, xem xét hệ thống văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và một số hồ sơ như bản đăng ký chương trình công tác năm của cán bộ chủ chốt; những quy định, quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu của cơ quan, đơn vị; Sổ ghi Nghị quyết của chi, đảng bộ nơi đoàn đến kiểm tra.

- Đồng chí trưởng đoàn kết luận, đánh giá khái quát tình hình triển khai, thực hiện cuộc vận động ở ngành, địa phương, đơn vị.

- Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, đoàn báo cáo kết quả kiểm tra về Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh và thông báo cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phụ trách các đơn vị được kiểm tra.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 917
Đã truy cập: 2923448