Tổ chức bộ máy

19/03/2019

  - Lãnh đạo Ban

     Trưởng Ban: Nguyễn Hồng Dương

 

     - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tổ chức và Quản lý vận tải

     - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
     - Điện thoại cơ quan: 080.33123
     - Email: nguyenhongduong@quangninh.gov.vn

                 


 

 

 


     Phó trưởng Ban: Hoàng Văn Hải

 

     - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học
     - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
     - Điện thoại cơ quan: 080.33231

     - Email: hoangvanhai.td@quangninh.gov.vn                


      

 

 

 

     Phó trưởng Ban: Nguyễn Thị Kim Nhàn

    - Trinh độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học

    - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    - Điện thoại cơ quan: 080.33195

    - Email: nguyenthikimnhan@quangninh.gov.vn       

 

 

  

 

- Phòng Thông tin - Tổng hợp  

 

 

    Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lan Anh

   - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
   - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

   - Điện thoại cơ quan: 080.33198
   - Email: nguyenthilananh@quangninh.gov.vn

  - Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản    

   Trưởng phòng: Trần Quang Hoàng

  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xã hội và Nhân văn    

   - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp   

   - Điện thoại cơ quan: 080.33230   

   - Email: tranquanghoang.btgtu@quangninh.gov.vn

 

   

  - Phòng Khoa giáo   

 

 

     Trưởng phòng: Phạm Văn Điệp

     - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

     - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
     - Điện thoại cơ quan: 080.33102
     - Email: phamvandiep@quangninh.gov.vn

 

 

  

   - Phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng 

       

 

    Trưởng phòng: Đoàn Hải Đăng   

     - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử Đảng
     - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
     - Điện thoại cơ quan: 080.33196     

     - Email: doanhaidang@quangninh.gov.vn

 

 

 

   - Phòng Văn hóa và dư luận xã hội

 

      

 

   Trưởng phòng: Vũ Văn Khương   

     - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học
     - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
     - Điện thoại cơ quan: 080.33217
     - Email: vuvankhuong.btgtu@quangninh.gov.vn

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 757
Đã truy cập: 3023138