Trang chủ Trung ương, Tỉnh ủy
Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
24/03/2014 00: 00:00
Chỉ thị số 17-CT/TU ban hành ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh...
Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh
13/03/2014 00: 00:00
Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU một số nhiệm...
Quyết định phê duyệt Đề án" Chiến lược phát triển công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030
25/02/2014 00: 00:00
Quyết định số 1413 ban hành ngày 19 tháng 2 năm 2014 của Tỉnh ủy phê duyệt Đề án" Chiến lược phát...
Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ Tỉnh về xây dựng nông thôn mới Quảng Ninh đến năm 2020
07/02/2014 00: 00:00
Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ Tỉnh về xây dựng nông thôn mới Quảng Ninh đến năm 2020 ban hành...
Kế hoạch đánh giá công tác tư tưởng, lý luận, báo chí từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII ( nhiệm kỳ 2010- 2015) đến nay
10/01/2014 00: 00:00
Kế hoạch số 76- KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 20 tháng 12 năm 2013 về Kế hoạch đánh giá công...
Nghị quyết số 10 của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
24/12/2013 00: 00:00
Nghị quyết số 10- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ngày 05 tháng 12 năm 2013 về phương hướng...
Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2010- 2015, định hướng đến 2020
09/12/2013 00: 00:00
Nghị quyết số 01- NQ/TV ngày 12 tháng 11 năm 2010 của Tỉnh ủy Quảng Ninh
Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc triển khai việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TW
09/12/2013 00: 00:00
Thông báo số 1153 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 14 tháng 10 năm 2013
Chỉ thị số 30- CT/TU về tiếp tục đổi mới phương pháp và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 ( Khóa IX)
07/11/2013 00: 00:00
Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị,...
Kế hoạch xây dựng nội dung và thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp năm 2013- 2015
31/10/2013 00: 00:00
Thực hiện Kết luận số 57- KL/TW, ngày 08/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng " về tiếp tục đẩy...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 807
Đã truy cập: 2839933