Trang chủ Trung ương, Tỉnh ủy
Kế hoạch số 127-KH/TU về tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
26/03/2015 00: 00:00
Kế hoạch số 127-KH/TU ban hành ngày 03/3/2015 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh  về tuyên truyền...
Kế hoạch số 117-KH/TU về thực hiện Thông báo Kết luận số 154-TB/TW ngày 20/2/2014 của Ban Bí thư
24/12/2014 00: 00:00
Kế hoạch số 117-KH/TU về thực hiện Thông báo Kết luận số 154-TB/TW ngày 20/2/2014 của Ban Bí thư
Hướng dẫn việc học tập chuyên đề "Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2015
23/12/2014 09: 00:00
Hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
19/11/2014 16: 00:00
Công văn số 434- CV/TG v/v đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
14/10/2014 15: 00:00
Nghị quyết số 05-NQ/TV của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương, giải pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2011-2015
22/07/2014 00: 00:00
Ngày 25 tháng 5 năm 2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TV về một số chủ...
Chương trình hành động số 20-Ctr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về " Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"
10/07/2014 00: 00:00
Chương trình hành động số 20-Ctr/TU của Tỉnh ủy ban hành ngày 09/10/2008
Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013
20/05/2014 00: 00:00
Chỉ thị số 26-CT/TU ban hành ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thi...
Quyết định số 1484-QĐ/TU về kiện toàn báo cáo viên cấp tỉnh
14/05/2014 00: 00:00
Quyết định số 1484-QĐ/TU ban hành ngày 12 tháng 5 năm 2014  về kiện toàn báo cáo viên cấp tỉnh
Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
24/03/2014 00: 00:00
Chỉ thị số 25-CT/TU ban hành ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 825
Đã truy cập: 2839951