Trang chủ Trung ương, Tỉnh ủy
Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
30/10/2019 16: 30:00
Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2019 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
07/03/2019 08: 52:00
Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
31/01/2019 09: 18:00
Ngày 25/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 254-KH/TU về hoach tập và làm theo tư...
Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
16/08/2017 00: 00:00
Ngày 16/8/2017, BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động v/v thực hiện Nghị quyết số...
Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
14/08/2017 00: 00:00
Ngày 14/8/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định số 08-QĐ/TU về kiểm tra, giám sát việc kê...
Quyết định v/v quy định số lượng cấp phó thuộc các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
08/08/2017 00: 00:00
Ngày 08/8/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 676-QĐ/TU v/v quy định số lượng cấp...
Quy định việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
04/08/2017 00: 00:00
Ngày 04/8/2017, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Quy định số 06-QĐ/TU v/v tiếp nhận, xử lý thông tin...
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
20/06/2017 00: 00:00
Ngày 20/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 117 v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số...
Quy định v/v rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên
07/06/2017 00: 00:00
Ngày 07/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức,...
Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
07/06/2017 00: 00:00
Ngày 07 tháng 6 năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chuong trình hành động...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 588
Đã truy cập: 1989914