Trang chủ Văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Hướng dẫn số 117 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW (khóa X) về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội
15/04/2014 00: 00:00
Hướng dẫn số 117 ban hành ngày 29 tháng 9 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ...
Chương trình hành động số 26 của BCH Đảng bộ Tỉnh
24/03/2014 00: 00:00
Chương trình hành động số 26 của BCH Đảng bộ Tỉnh ban hành ngày 05 tháng 3 năm 2014 về thực hiện...
HƯỚNG DẪN số 06 về Công tác thông tin đối ngoại năm 2013 ngày 6 tháng 5 năm 2013
23/05/2013 00: 00:00
Căn cứ Hướng dẫn số 76-HD/TTĐN, ngày 14/3/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về "Công tác thông tin...
HƯỚNG DẪN số 07 ngày 9 tháng 5 năm 2013
23/05/2013 00: 00:00
Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -...
Công văn số 259 -CV/TG ngày 22 tháng 4 năm 2013
23/04/2013 00: 00:00
V/v đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 51-KH/TU...
HƯỚNG DẪN số 04 ngày 12 tháng 4 năm 2013
22/04/2013 00: 00:00
tuyên truyền Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 20/02/2013 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Triển khai thực hiện...
HƯỚNG DẪN số 05 ngày 15 tháng 4 năm 2013
22/04/2013 00: 00:00
tuyên truyền Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 11/3/2013 của Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Nghị quyết số...
Chương trình thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 12/11/2013 của Ban Chấp hành
20/03/2013 00: 00:00
Ngày 11/02/2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Chương trình thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày...
HƯỚNG DẪN số 02 ngày 18 tháng 02 năm 2013
12/03/2013 00: 00:00
Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2013
KẾ HOẠCH
07/03/2013 00: 00:00
Tổ chức các cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí và tìm hiểu về quê hương...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1492
Đã truy cập: 3078669