Trang chủ Văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Kế hoạch tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
25/02/2021 14: 32:00
Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
29/01/2021 14: 12:00
Định hướng trọng tâm công tác tuyên truyền trong tháng 01/2021
04/01/2021 17: 25:00
Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021
31/12/2020 17: 24:00
Công văn triển khai công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
31/12/2020 17: 22:00
Công văn về việc nâng cao chất lượng nội dung, chương trình truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh
16/11/2020 15: 02:00
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V
04/09/2020 17: 07:00
Tiếp tục tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
26/08/2020 11: 00:00
Tập trung thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
25/08/2020 11: 06:00
Hướng dẫn tuyên truyển thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
20/08/2020 11: 02:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 632
Đã truy cập: 1810258