Trang chủ Văn bản của Trung ương
Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
02/08/2017 00: 00:00
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5...
Một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
02/08/2017 00: 00:00
Một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Hướng dẫn về việc tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018
25/04/2017 00: 00:00
Ngày 25/4/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU về tổ chức kỷ niệm năm...
Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
22/11/2016 00: 00:00
Ngày 22/11/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển...
Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
15/01/2016 00: 00:00
Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội...
Bộ Chính trị chỉ đạo bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
04/01/2016 00: 00:00
Ngày 4/1/2016, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số...
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016
30/12/2015 00: 00:00
Ngày 30-12-2015, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban  hành Hướng dẫn số 168-HD/BTGTW về tuyên truyền...
Công văn số 8262-CV/BTGTW về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
07/07/2015 00: 00:00
Ngày 11 tháng 6 năm 2015, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 8262-CV/BTGTW về...
hướng dẫn số 149-HD/BTGTW tổ chức đợt thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 và 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo
10/04/2015 00: 00:00
Ngày 31-3, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 149-HD/BTGTW tổ chức đợt thi đua...
Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
23/01/2015 00: 00:00
Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 709
Đã truy cập: 1620346