Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi
Chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet
06/07/2017 09: 00:00
Để đấu tranh phòng chống với những quan điểm xuyên tạc, bịa đặt, chúng ta phải luôn ở thế chủ động:...
Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng giảng viên giảng dạy lý luận chính trị giỏi
30/06/2017 10: 00:00
Hội thi giảng viên giảng dạy chính trị giỏi là hoạt động đã được tỉnh Quảng Ninh duy trì tổ chức...
Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và 5 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của tỉnh Quảng Ninh
06/06/2017 10: 00:00
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự...
Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và 5 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của tỉnh Quảng Ninh
01/06/2017 16: 00:00
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự...
Một số giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công
20/05/2017 16: 00:00
Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nhiệm vụ cấp bách và cơ bản là phải củng cố và tăng cường...
Đằng sau những “thư ngỏ”, “tâm thư” đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng
12/04/2017 11: 00:00
Cứ gần đến những ngày kỷ niệm lớn hoặc có những sự kiện chính trị-xã hội quan trọng của đất nước là...
Một số điểm mới trong Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh đến năm 2020
27/03/2017 10: 00:00
Ngày 13/3/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát...
Hãy trả lễ hội về đúng như nguyên gốc!
27/02/2017 10: 00:00
Lễ hội chính là sản phẩm của một nền văn hóa dân gian đa dạng, mà văn hóa thì vốn có tính tiếp...
Vinh dự và trách nhiệm người thầy thuốc
27/02/2017 09: 00:00
Nghề y là nghề cao quý, đòi hỏi cao về phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn. Trị bệnh cứu người...
Xã hội thông minh
22/02/2017 11: 00:00
Đầu Xuân, đất nước đã chứng kiến nhiều cái mới, nhiều tin mừng trong đời sống kinh tế-xã hội. Trong...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 777
Đã truy cập: 2839903