Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi
Đổi mới và sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý
21/11/2017 11: 00:00
Công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ đang đặt...
Từ bản sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lê-nin đến tác phẩm Đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc
29/10/2017 09: 00:00
Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng, bắt đầu cuộc hành...
Hơn 100 năm sức sống của học thuyết Mác - Lê-nin về quản lý xã hội
08/10/2017 11: 00:00
Học thuyết Mác - Lê-nin về quản lý xã hội là hệ thống các quan điểm về mục tiêu, con đường, biện...
Cách mạng Tháng Mười Nga và bài học “Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng liên minh công nông vững chắc”
28/09/2017 11: 00:00
Gần 100 năm trước, Cách mạng Tháng Mười Nga đã tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại....
Vai trò của môi trường biển đảo trong việc hình thành tính cách con người Quảng Ninh
18/08/2017 11: 00:00
Quảng Ninh là tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, có đường bờ biển dài 250 km, trong đó có...
Một số thành tựu kinh tế - xã hội qua 30 năm đổi mới là tiền đề quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
16/08/2017 11: 00:00
Trước thời kỳ đổi mới (1986) Quảng Ninh là tỉnh nghèo, chủ yếu dựa vào trợ cấp của Trung ương, đến...
Phòng chống tham nhũng - Nói đi đôi với làm
09/08/2017 14: 00:00
Những ngày qua, dư luận hết sức quan tâm đến những động thái mới của cuộc đấu tranh phòng chống...
Phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT
08/08/2017 15: 00:00
Trước tình trạng lạm dụng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để trục lợi ngày càng phức...
Đổi mới nội dung, phương thức công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng
07/08/2017 12: 00:00
Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của tuyên truyền miệng, trong những năm...
Tích hợp ứng dụng CNTT vào hoạt động tuyên truyền miệng của báo cáo viên
31/07/2017 11: 00:00
Hoạt động tuyên truyền miệng của báo cáo viên là một trong những kênh thông tin quan trọng của công...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 786
Đã truy cập: 2839912