Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi
Không để một bộ phận giới trẻ lún sâu vào những suy nghĩ, hành vi lệch lạc
08/12/2017 15: 21:25
Cùng với sự đổi mới và phát triển mạnh mẽ của đất nước, thế hệ trẻ Việt Nam không ngừng lớn mạnh,...
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về vai trò của đạo đức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và trong xây dựng đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh
26/11/2017 10: 00:00
Trong hệ thống các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin có các quan điểm, tư tưởng về đạo...
Đổi mới và sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý
21/11/2017 11: 00:00
Công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ đang đặt...
Từ bản sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lê-nin đến tác phẩm Đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc
29/10/2017 09: 00:00
Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng, bắt đầu cuộc hành...
Hơn 100 năm sức sống của học thuyết Mác - Lê-nin về quản lý xã hội
08/10/2017 11: 00:00
Học thuyết Mác - Lê-nin về quản lý xã hội là hệ thống các quan điểm về mục tiêu, con đường, biện...
Cách mạng Tháng Mười Nga và bài học “Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng liên minh công nông vững chắc”
28/09/2017 11: 00:00
Gần 100 năm trước, Cách mạng Tháng Mười Nga đã tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại....
Vai trò của môi trường biển đảo trong việc hình thành tính cách con người Quảng Ninh
18/08/2017 11: 00:00
Quảng Ninh là tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, có đường bờ biển dài 250 km, trong đó có...
Một số thành tựu kinh tế - xã hội qua 30 năm đổi mới là tiền đề quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
16/08/2017 11: 00:00
Trước thời kỳ đổi mới (1986) Quảng Ninh là tỉnh nghèo, chủ yếu dựa vào trợ cấp của Trung ương, đến...
Phòng chống tham nhũng - Nói đi đôi với làm
09/08/2017 14: 00:00
Những ngày qua, dư luận hết sức quan tâm đến những động thái mới của cuộc đấu tranh phòng chống...
Phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT
08/08/2017 15: 00:00
Trước tình trạng lạm dụng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để trục lợi ngày càng phức...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 237
Đã truy cập: 1670201