Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi
Những nguyên tắc của đấu tranh lý luận ở nước ta hiện nay
14/11/2013 10: 00:00
Không thông qua đấu tranh lý luận để chống lại những quan điểm sai trái, thù địch thì không thể...
Cách mạng tháng Mười Nga và bài học lớn về xây dựng Đảng
06/11/2013 10: 00:00
Cách mạng Tháng mười Nga năm 1917 và sự sụp đôi của Liên Xô năm 1991 là hai sự kiện lịch sử làm...
Cách mạng Tháng Mười Nga - ngọn cờ hiệu triệu hòa bình cho nhân loại
05/11/2013 10: 00:00
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 có ý nghĩa lịch sử về nhiều mặt, không chỉ vạch mốc thời đại, mở...
Đề cương văn hóa Việt Nam- cội nguồn của đường lối đúng, cương lĩnh của chính sách hay.
21/10/2013 11: 00:00
Kỷ niệm 70 năm ngày ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 là dịp tốt để chúng ta ôn lại và nhìn...
Vài suy nghĩ về văn hóa văn nghệ dân gian và vấn đề xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ninh hiện nay (Phần II)
21/10/2013 11: 00:00
II- Kho tàng Văn hoá, Văn nghê dân gian ở nông thôn Quảng Ninh hết sức phong phú và đặc sắc; có...
Bảo tàng-Nơi giá trị di sản được gìn giữ và phát huy
18/10/2013 10: 00:00
Bảo tàng là nơi lưu giữ tổng hợp các giá trị di sản. Đến với bảo tàng, công chúng sẽ có cái nhìn...
Văn hóa Đảng là cốt lõi của xây dựng chỉnh đốn Đảng
18/10/2013 10: 00:00
Gần đây, 2 chữ văn hóa trở nên thông dụng tới mức, bất cứ ở lĩnh vực nào người ta cũng nhắc tới,...
Về xây dựng văn hóa trong Đảng
17/10/2013 16: 00:00
Những luận điểm sai lầm trong mưu toan phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng
01/10/2013 09: 00:00
Càng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước càng phải xây dựng đội ngũ giai cấp...
Vài suy nghĩ về văn hóa văn nghệ dân gian và vấn đề xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ninh hiện nay Phần I
27/09/2013 11: 00:00
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5, khóa VIII của Đảng về “Xây dựng...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 823
Đã truy cập: 2839949