Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi
“Nếu Trung Quốc đem chiến tranh đến thì ta buộc phải bảo vệ đất nước”
06/06/2014 09: 00:00
“Trung Quốc sẽ không bao giờ trở thành một cường quốc, một quốc gia đáng được tin cậy và tôn trọng...
Hình thức, biện pháp đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay
04/06/2014 10: 00:00
Lý luận và thực tiễn đã khẳng định quá trình hình thành, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư...
“Giữ nước từ khi nước chưa nguy” - Giá trị văn hóa giữ nước đặc sắc Việt Nam
27/05/2014 09: 00:00
Trong tiến trình phát triển của dân tộc ta, dựng nước và giữ nước là hai nhiệm vụ chiến lược gắn bó...
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài về tình hình Biển Đông
23/05/2014 10: 00:00
Ngày 21-5-2014, tại Philippines, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời phỏng vấn của Hãng AP (Mỹ) và...
10 trận thủy chiến nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam
22/05/2014 16: 00:00
Dân tộc Việt Nam là một dân tộc giỏi thủy chiến. Điều này đã được chứng minh bằng nhiều trận thủy...
"Làm cho công tác tư tưởng trở thành một khoa học và nghệ thuật"
20/05/2014 17: 00:00
Theo đồng chí Đào Duy Tùng, vừa là “một khoa học” và vừa là “một nghệ thuật”, nên trong từng điều...
Cuộc khủng hoảng chính trị ở U-crai-na - nhìn từ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
14/05/2014 10: 00:00
Thời gian gần đây, những biến động chính trị - xã hội căng thẳng ở U-crai-na là tâm điểm sự chú ý...
Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định chế độ dân chủ ở nước ta hiện nay
14/05/2014 09: 00:00
Vấn đề đặt ra đối với chế độ dân chủ ở nước ta hiện nay là phải thực hiện tốt hơn nữa sự cầm quyền,...
Những trận đánh bạt vía quân xâm lược phương Bắc
13/05/2014 15: 00:00
Từ trong lịch sử, Việt Nam chưa từng lùi bước trước kẻ thù xâm lược. Một khi giới hạn đã vượt qua...
Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24
13/05/2014 14: 00:00
Cổng thông tin điện tử Thành phần Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 905
Đã truy cập: 2923436