Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi
Đảng ta 85 năm ấy
01/04/2015 14: 00:00
So với lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, 85 năm qua chỉ là một giai đoạn...
Bảo vệ đường lối của Đảng trong thực tiễn
03/03/2015 14: 00:00
Bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng thì cùng với việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đấu...
Phải gần dân, phải tin dân, tôn trọng quyền làm chủ của dân
04/02/2015 17: 00:00
Theo GS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp của Hội đồng Lý luận Trung ương, Đảng phải gần dân, phải...
Tư tưởng “lấy cần làm gốc” trong xây dựng chủ nghĩa xã hội
16/01/2015 09: 00:00
Cách đây 55 năm, ngày 16-1-1960, trong bài “Lấy cần làm gốc” đăng trên báo Nhân dân số 2130, Chủ...
Nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc
07/01/2015 09: 00:00
Biển đảo - lãnh thổ là chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Nhận thức rõ đặc điểm phức tạp và...
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định phát triển Quân đội
19/12/2014 17: 00:00
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12), Tổng Bí thư Ban chấp hành...
Không thể có và không bao giờ có quân đội đứng ngoài chính trị
19/12/2014 17: 00:00
Trong bài viết với nhan đề “Không thể có và không bao giờ có Quân đội đứng ngoài chính trị”, Thiếu...
Phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
01/12/2014 16: 00:00
Nhìn lại 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã xây...
Mối quan hệ biện chứng Nội sinh và Ngoại sinh tạo thành sức mạnh của dân tộc và của sự phát triển.
21/11/2014 15: 00:00
Trong lịch sử phát triển của mình, mỗi dân tộc, quốc gia bao giờ cũng có hai nguồn lực tạo nên sự...
Thắng lợi của cách mạng tháng Mười – giá trị to lớn làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam
04/11/2014 09: 00:00
Cách mạng Tháng Mười (CMTM) Nga do giai cấp vô sản tiến hành thắng lợi đã mở ra một kỉ nguyên mới...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 219
Đã truy cập: 2086152