Trang chủ Khoa giáo
Công văn số 173-CV/BTG về việc báo cáo tình hình nghiên cứu các đề tài, đề án khoa học phục vụ công tác tham mưu
30/05/2014 15: 00:00
Công văn số 174-CV/BTG về việc phối hợp xây dựng báo cáo của Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW
30/05/2014 15: 00:00
Công văn số 175-CV/BTG về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương
30/05/2014 15: 00:00
Công văn số 176-CV/BTG về việc phối hợp chuẩn bị nội dung thảo luận tại lớp tập huấn nghiệp vụ công tác khoa giáo năm 2014
30/05/2014 15: 00:00
Kế hoạch số 12-KH/BTG về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khoa giáo năm 2014
30/05/2014 15: 00:00
Công văn số 139-CV/BTG về việc tuyên truyền, hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam
06/05/2014 10: 00:00
Công văn số 132-CV/BTG về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 26-Ctr/TU ngày 05/3/2014 của Tỉnh ủy
28/04/2014 14: 00:00
Công văn số 125-CV/BTG về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 154-TB/TW ngày 20/2/2014 của Ban Bí thư về 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư (khóa X)
24/04/2014 16: 00:00
Kế hoạch số 10 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Đề án " Chiến lược phát triển công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030
22/04/2014 16: 00:00
Hướng dẫn đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Tỉnh ủy và tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 19-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
18/04/2014 17: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 717
Đã truy cập: 2839843