Trang chủ Khoa giáo
Công văn số 139-CV/BTG về việc tuyên truyền, hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam
06/05/2014 10: 00:00
Công văn số 132-CV/BTG về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 26-Ctr/TU ngày 05/3/2014 của Tỉnh ủy
28/04/2014 14: 00:00
Công văn số 125-CV/BTG về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 154-TB/TW ngày 20/2/2014 của Ban Bí thư về 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư (khóa X)
24/04/2014 16: 00:00
Kế hoạch số 10 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Đề án " Chiến lược phát triển công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030
22/04/2014 16: 00:00
Hướng dẫn đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Tỉnh ủy và tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 19-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
18/04/2014 17: 00:00
Hướng dẫn số 06-HD/BTG của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
28/03/2014 16: 00:00
Kế hoạch Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 12/11/2010 của BTV Tỉnh ủy
19/02/2014 17: 00:00
Chương trình công tác Khoa giáo năm 2014
10/02/2014 10: 00:00
Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai và tổ chức thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác KH&Cn giữa tỉnh Quảng Ninh với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
20/01/2014 10: 00:00
Thông báo hội nghị giao ban các ngành khối khoa giáo 6 tháng cuối năm 2013
04/12/2013 15: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 668
Đã truy cập: 1989994