Trang chủ Khoa giáo
Kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
19/04/2016 10: 00:00
Kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
19/04/2016 10: 00:00
KẾ HOẠCH khảo sát, nắm tình hình công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới giảng dạy, học tập lý luận chính trị, đạo đức, giáo dục công dân cho học sinh, sinh viên trong các trường học trên địa bàn tỉnh
11/03/2016 17: 00:00
Công văn số 67/CV-BTG đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 18/4/2014 của Tỉnh uỷ
11/03/2016 17: 00:00
Thông báo số 12-TB/BTG về khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TV của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
05/06/2015 15: 00:00
Thông báo hội nghị giao ban các ngành khối khoa giáo 6 tháng đầu năm 2015
02/06/2015 09: 00:00
Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khoá của học sinh, sinh viên năm 2015
02/06/2015 09: 00:00
Kế hoạch số 10-KH/BTG về bồi dưỡng chính trị hè năm 2015
02/06/2015 09: 00:00
Kế hoạch số 10-KH/BTG về bồi dưỡng chính trị hè năm 2015
02/06/2015 09: 00:00
Hướng dẫn số 05-HD/BTG của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
15/05/2015 16: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 748
Đã truy cập: 2839874