Trang chủ Khoa giáo
Thông báo v/v khảo sát đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị
11/11/2014 16: 00:00
Công văn số 487-CV/BTG v/v báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW
07/11/2014 16: 00:00
Thông báo số 34-TB/BTG về hội nghị giao ban các sở, ngành khối khoa giáo 6 tháng cuối năm 2014
07/11/2014 16: 00:00
Công văn số 464-CV/BTG v/v phối hợp xây dựng Báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW và Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị
03/11/2014 15: 00:00
Công văn số 463-CV/BTG v/v phối hợp xây dựng Báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW và Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị
03/11/2014 15: 00:00
Công văn số 444-CV/BTG v/v đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
30/10/2014 11: 00:00
Công văn số 440-CV/BTG v/v nắm tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
15/10/2014 09: 00:00
Giấy mời dự tọa đàm " Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cấp ủy về các lĩnh vực khoa giáo
25/07/2014 15: 00:00
Thông báo số 20-BT/BTG về việc tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác khoa giáo năm 2014
16/07/2014 15: 00:00
Công văn số 234-CV/BTG về việc báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban bí thư
11/07/2014 15: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 694
Đã truy cập: 1990020